Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 30. 4. 2004

Vydáno: 3. 5. 2004
Autor:

Laboratoře Státní zemědělské a potravinářské inspekce se staly součástí „Evropské sítě laboratoří analyzujících geneticky modifikované organismy“

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Jakub Šebesta podepsal včera v Praze  smlouvu o připojení laboratoří inspekce k „Evropské síti laboratoří analyzujících geneticky modifikované organismy“ (European Network of GMO Laboratories – ENGL).

ENGL s centrem v italské Ispře vznikla z původně neformálního sdružení špičkových evropských laboratoří zabývajících se problematikou geneticky modifikovaných organismů (GMO). V prosinci roku 2002 byla Síť oficiálně v Bruselu potvrzena jako vědecké pracoviště Evropské komise a až do současné doby sdružovala 45 odborných laboratorních pracovišť EU. Včerejším společným podpisem smlouvy se od 1.května stává součástí ENGL dalších 24 laboratoří z přistupujících zemí.

Cílem ENGL je především podpora environmentální a potravinové politiky Unie, praktická podpora legislativní činnosti Evropské komise v oblasti GMO, koordinace činností jednotlivých laboratorních pracovišť, které se zabývají problematikou GMO a vzájemná výměna expertů, speciálních materiálů i dat a informací.

Nařízením EK č.1829/2003, které se stalo účinným 18.dubna letošního roku, se centrum ENGL v Ispře stává referenční laboratoří Evropských společenství pro GMO. Z tohoto Nařízení rovněž vyplývá povinnost pro všechny, kteří produkují geneticky modifikované organismy,  zasílat této laboratoři tzv. referenční materiál a metody pro jeho identifikaci a kvantifikaci.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce již v minulých letech spolupracovala s centrálním pracovištěm ENGL v Ispře. Od 1. května se laboratoře inspekce stávají jeho součástí, což SZPI umožní například zpřístupnění databází schválených a schvalovaných GMO, získávání referenčního materiálu nebo výměnu expertů.

V roce 2000 bylo v laboratořích SZPI v Brně vybudováno molekulárně biologické pracoviště na analýzu GM potravin. V současné době je vybaveno přístrojovou technikou, která umožňuje kvalitativní i kvantitativní analýzy potravin na obsah GMO.

Bližší informace o tomto pracovišti najde na webových stránkách inspekce www.szpi.gov.cz

Daniela Kolejková                                                                                      V Brně, 30. dubna 2004

tisková mluvčí