Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR

Vydáno: 17. 12. 2003
Autor:

Autor: tiskový mluvčí Ing.J.Duben

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,
e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz

TISKOVÁ  ZPRÁVA  16. 12. 2003

SVS má dobrou předvánoční zprávu pro zpracovatele
Velkým úspěchem naší veterinární diplomacie je, že Evropská komise schválila pro naše zpracovatele schválené pro export do EU možnost využít do konce roku 2004 dosud používané obaly s oválným razítkem bez označení EHS.  
Podle Josefa Holejšovského se tak stalo dnes v průběhu jednání Stálého veterinárního výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat, kterého se v Bruselu účastnil, kdy byla tato žádost Státní veterinární správy projednávána.
Zástupci Evropské komise potvrdili, že toto vyhovění naší žádosti bude zveřejněno v průběhu ledna, a to formou Rozhodnutí Komise. Navíc v tomto rozhodnutí bude ještě zmíněna možnost, že výrobky vyrobené ve schválených závodech před 1. 5. 2004 mohou být v obalech s tímto značením umísťovány na trhu v členských státech EU do 31. 8. 2004.
Toto je opravdu velkým úspěchem jednání, která Státní veterinární správa vedla a jeho důsledkem je nezanedbatelná úspora pro naše výrobce potravin živočišného původu, a to v řádu desítek milionů korun.
V průběhu dnešního dopoledního jednání Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy, doprovodil naši žádost o možnost dovypotřebovat obaly se „starým“ značením přehledem o tom, jakým způsobem se u nás potraviny označují, a jak je toto označování dozorováno. K naší žádosti se kladně vyjádřili všichni zástupci členských států.
Česká státní veterinární správa tak udělala před Vánoci něco dobrého i pro ostatní nové členské státy EU.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz