Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR

Vydáno: 15. 1. 2004
Autor:

Autor: tiskový mluvčí Ing.J.Duben

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,
e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz

TISKOVÁ  ZPRÁVA 14. 1. 2004

Ptačí chřipka je daleko, ale…
Aviární influenza, neboli ptačí chřipka, nebyla dosud nikdy na našem území diagnostikována. Nyní se s jejím propuknutím potýkají v několika asijských zemích; je stálou hrozbou v těchto oblastech, kde jsou velké koncentrace chované drůbeže. Poslední velký problém zde byl zaznamenán v Honkongu na konci devadesátých let, kdy dokonce zemřelo i několik lidí a bylo nutné zlikvidovat velké množství zvířat. V Evropě se objevilo několik ohnisek naposledy v zimě 2002 v severní Itálii a v loňském roce zjara v Holandsku, Belgii a v některých přilehlých spolkových zemích Německa. V Holandsku zemřel jeden člověk, veterinární lékař, který se podílel na likvidaci této nákazy.
Naše republika z krizových oblastí žádnou živou drůbež ani jakékoli ptáky nedováží a náš postup je shodný i s postupem členských zemí Evropské unie.
Je zajisté v pořádku, když se věnuje ptačí chřipce taková pozornost, protože je to onemocnění blízké „lidské chřipce“ a mohlo by za určitých okolností dojít k eskalaci její virulence. Na následky onemocnění „lidskou chřipku“ normálně zemře celá řada lidí, aniž to vzbudí přílišnou pozornost, s tímto rizikem jsme se již naučili žít.
Kdyby se ptačí chřipka objevila v Evropě, opět by to znamenalo, jako na jaře loňského roku přikročit k zákazu dovozu z postižených území včetně tranzitu, popřípadě i k zákazu pořádání závodů poštovních holubů. Nyní však takováto situace nehrozí.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz