Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 9. 5. 2007

Vydáno: 9. 5. 2007
Autor: pospisilova

Některá omezení kvůli ptačí chřipce stále trvajíZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
   
Státní veterinární správa ČR sice k 1. 5. zrušila zbývající mimořádná veterinární opatření týkající se chovu drůbeže a ostatních ptáků chovaných v zajetí, která byla kvůli nebezpečí ptačí chřipky dosud v platnosti s tím, že obecnější zásady nadále platí, a to na základě vyhlášky č. 296/2003, která byla novelizovaná 19. 1. 2007.
 
Nadále tedy mají chovatelé povinnost přijímat opatření biologické bezpečnosti, tj. minimalizovat rizika zavlečení nákazy. Mezi opatření vyplývající ze zmíněné vyhlášky patří zejména, aby chovatelé zabránili volně žijícím zvířatům (ptákům) pronikat do chovů, podávali vodu a krmiva v halách nebo pod přístřešky. Vodní drůbež má být chována odděleně od ostatní drůbeže a chovatelé mají i nadále povinnost hlásit podezřelé tměny zdravotního stavu chované drůbeže.
 
Z hlediska obchodu se třetími zeměmi, tj. se zeměmi, které nejsou členy EU, nadále platí omezení vyplývající z legislativy EU. To znamená, že všechny dovozy drůbeže i ptáků pro zájmové chovy ze schválených zemí musejí být doprovázeny patřičnými veterinárními osvědčeními a musejí do EU přicházet pouze přes pohraniční veterinární stanice, což jsou jediná vstupní místa do EU. V našem případě přes pohraniční veterinární stanici v Ruzyni.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.