Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 8. 12. 2005

Vydáno: 8. 12. 2005
Autor:

Mimořádná opatření proti ptačí chřipce zrušena . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

Určitě s úlevou přijmou chovatelé i pořadatelé výstav, že ode dnešní půlnoci, ve čtvrtek 8. 12. Státní veterinární správa ČR ruší mimořádná veterinární opatření, která přijala 21. 10. 2005.

 

Znamená to, že se vracíme k téměř normálnímu režimu, jen dosud platí zákaz dovozu drůbeže, ptáků, násadových vajec a tepelně neopracovaného peří ze zemí, kde se aviární influenza vyskytla, stejně tak jako do ostatních zemí EU, a omezení vstupu zájmových ptáků ze třetích zemí.

 

Od 8.12. 2005 od 24 hodin se tedy umožňuje pořádání výstav ptáků a pořádání soutěží poštovních holubů, přičemž stále platí mimořádné veterinární opatření z 31. 10., které stanoví, že jediným místem vstupu do ČR pro ptáky doprovázející jejich majitele (ptáky v zájmovém chovu, neboli pet birds) je letiště v Praze Ruzyni.

 

O zrušení mimořádných veterinárních opatření z 21. 10. 2005 rozhodl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR na základě dnešního jednání Nákazové komise.

 

Důvodem je to, že za 40 dnů platnosti mimořádných veterinárních opatření, která zakazovala svody, trhy, výstavy a soutěže za účasti ptáků nedošlo na území ČR ke zjištění aviární influenzy, ani nebylo vysloveno podezření. Na základě analýzy rizika možnosti zavlečení této nákazy na území ČR lze říci, že riziko jejího objevení se u nás je vskutku minimální.

 

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.