Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 6. 5. 2004

Vydáno: 6. 5. 2004
Autor:

Další školení dopravcůZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Státní veterinární ústav Praha zahájil  ve svém školicím středisku v Praze 6 – Lysolajích, Sídlištní 136/24, cyklus dvoudenních odborných kurzů pro získání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata podle § 8 k odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 77/2004 ze dne 13.4.2004, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb. – úplné znění zákon č. 149/2004 Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě ze dne 13.4.2004.

 

Tato prováděcí vyhláška ukládá zabezpečení odborné přípravy k získání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce školicím pracovištím, které mají udělenou akreditaci uživatelského zařízení Ústřední komisí pro ochranu zvířat. Jedním z těchto akreditovaných pracovišť je SVÚ Praha, který zorganizoval ve dnech 29.-30.4.2004 první výše uvedený odborný kurz.V měsíci květnu vypsal další 4 kurzy, které jsou však již plně obsazeny.

 

Pro měsíc červen jsou v SVÚ Praha vypsány další 4 termíny:

 

1.- 2.6.

3.- 4.6. – není určen pro ryby a akvarijní rybky, pouze pro hospodářská zvířata

16.-17.6.

23.-24.6.

      

Další termíny budou vypsány ihned po jejich schválení.

 

Informace o konání kurzů poskytne:

 

– vedoucí školicího střediska SVÚ Praha – pan Ing. Vladimír Stejskal

   tel. + fax:  220 923 128

   e-mail:       v.stejskal.svua@svscr.cz

 

– příjem přihlášek + rezervace ubytování ve ŠS – Mgr. Jitka Mézlová

   tel. + fax: 220 923 128

   e-mail:         reception.svua@svscr.cz

 

Informace o odborném obsahu kurzů poskytne:

 

– MVDr. Jiří Dousek, Ph.D.- tel. 485107696 Ústřední komise pro ochranu zvířat

– MVDr. Aurika Smolová    tel. 227010151 SVS ČR

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.