Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 5. 5. 2004

Vydáno: 5. 5. 2004
Autor:

Vyšetření na BSE stále přibývá Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 Vyšetření na BSE stále přibývá

Do doby vstupu ČR do EU, tedy do 30. dubna, u nás „zešílelo“ deset krav na 573 695 vyšetřených. Vyšetřuje se od 1. 2. 2001. Za téměř tři a půl roku vyšetřování skotu na BSE bylo nutné v souvislosti s 10 nemocnými kusy utratit a též vyšetřit 1653 krav, což je množství, které je v souvislosti s jinými ztrátami zcela zanedbatelné.

Například od počátku letošního roku do 30. 4. uhynulo 13 791 kusů skotu starších než 24 měsíců. Dalších 12 513 byly nutné porážky. Celkem tedy bylo od počátku letošního roku vyšetřeno 73 658 kusů, z nichž 46 671 byly normální porážky kusů starších než 30 měsíců. K těmto počtům by musel ten, kdo by si chtěl učinit představu o celkových porážkách skotu připočíst porážky jatečných býků. Ti se však porážejí ve věku kolem 20 měsíců, tudíž se na BSE v souladu s veterinárními předpisy nevyšetřují.

Nicméně Státní veterinární správa ČR podporuje snahy směřující ke snížení počtu zvířat, která je zatím nutné podle veterinární legislativy EU při výskytu BSE ve stádě utratit a též vyšetřit. Pochopitelné je, že pro chovatele jde o bolestnou záležitost, když se musí rozloučit byť i jen s několika dalšími kusy, i když ví, že mu za ztráty v souvislosti s BSE podle veterinárního zákona patří plná náhrada.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR