Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 5. 4. 2004

Vydáno: 5. 4. 2004
Autor:

Zákazy dovozu drůbeže z USA a Kanady modifikoványZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2

Kontakt: Ing. J. Duben, tel.  227 010 154,  fax: 227 010 190

e-mail:j.duben@svscr.cz 

 

Jelikož Evropská Komise rozhodla v souvislosti s výskytem aviární influenzy (ptačí chřipky) v USA a Kanadě o regionalizaci, respektuje toto rozhodnutí i Státní veterinární správa ČR, což znamená, že zákaz se týká jen určitých území.

Tudíž zákaz, který se dosud vztahoval na celé území USA a Kanady, se týká pouze státu Texas a kanadské provincie Britská Kolumbie. Státní veterinární správa ČR tedy výslovně zakazuje dovoz a tranzit všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a dovoz živočišných produktů z nich pocházejících, (vyjma tepelně opracovaných). Dále se nepovoluje dovoz a tranzit násadových a konzumních vajec.

Připomínám, že dosud se do ČR nemohlo a nemůže z USA dovážet drůbeží maso, protože americká strana nebyla s to plnit naše dovozní podmínky.

Ptačí chřipka, neboli aviární influenza, dosud na našem území nebyla nikdy diagnostikována. Proto také taková pozornost, kterou Státní veterinární správa věnuje  jejímu výskytu kdekoli na světě.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.