Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 30. 3. 2004

Vydáno: 30. 3. 2004
Autor:

Japonští kaprovití mají do ČR cestu volnouZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154, fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz

Státní veterinární správa ČR rozhodla v souladu s postojem Evropské komise zrušit zákaz dovozu kaprovitých ryb z Japonska, který byl přijat 30. 1. 2004. Je tomu tak proto, že nyní je v zemi vycházejícího slunce nákazová situace u ryb, v tomto případě kaprovitých, příznivá, což akceptuje Komise tím, že Japonsko opět figuruje v příloze rozhodnutí č. 2003/858/EC, což znamená, že smí vyvážet do zemí EU.
Tudíž je možné kaprovitými rybami z Japonska obchodovat. Připomínám, že jde zejména o tzv. koi-kapry. Tito kapři jsou u nás chovaní pro svou zdobnost nejčastěji jako okrasné rybky, ale je možné je vidět i v nabídce japonských restaurací.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz