Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 3. 5. 2006

Vydáno: 3. 5. 2006
Autor:

Čeká nás pěkný rok ? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Po dalším výskytu BSE zatím vidu ani slechu, ptačí chřipka zdá se, je též na ústupu….jen to nezakřiknout. Kdyby nákazová situace v chovech zvířat byla i nadále takto příznivá, nikdo by se zajisté nezlobil.

 

Od počátku roku 2001, kdy se na bovinní spongiformní encefalopatii – BSE – začalo u nás vyšetřovat, bylo do posledního letošního dubna vyšetřeno celkem 931 169 kusů skotu. Na toto množství bylo dosud zjištěno 24 kusů nemocných, poslední letos 30. 1.

 

Pro porovnání uvádíme, že v roce 2001 byly zjištěny 2 případy, v roce 2002 taktéž 2. V roce 2003 už 4 případy BSE, v roce 2004 to bylo 7 případů a v loňském roce 2005 bylo diagnostikováno 8 případů, letos tedy zatím jeden. Celkem 24.

 

Zdá se, že ke kulminaci došlo v roce 2005 a pohled na statistiku v ostatních zemích, kde se BSE vyskytla, by odpovídal tamější situaci. Po několika letech, kdy došlo k vrcholu, se ukazuje, že všechna přijatá opatření přinášejí ovoce, zejména pokud šlo o zákaz zkrmování veškerých masokostních mouček nejprve přežvýkavcům a posléze i všem hospodářským zvířatům. Pro přesnost informace je třeba dodat, že jistou výjimkou jsou rybí moučky, které lze ale podávat jen drůbeži.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR