Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 3. 4. 2006

Vydáno: 3. 4. 2006
Autor:

Prozatímní škody při povodních na hospodářských zvířatech nejsou závažné . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Dnes kontaktoval Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR všechny ředitele krajských veterinárních správ, aby se přesvědčil v souvislosti s povodněmi, jaká je situace v postižených krajích.
 
Situace v krajích je, pokud jde o hospodářská zvířata, příznivá. Na základě zkušeností z povodní v roce 2002 se chovatelé poučili, takže prakticky pouze ve Středočeském kraji bylo evakuováno 18 jezdeckých koní na Praze východ v Brandýse, 10 jezdeckých koní z Nymburska a stádo jelenů v Žehušické oboře u Kutné Hory bylo zahnáno do bezpečné horní části obory.
 
Pokud jde o zpracovatelské závody, tak byla zastavena porážka na jatkách v Mělníce pro vodu v kotelně, v Jihočeském kraji se octlo pod vodou jedno řeznictví a v Olomouckém kraji vnikla v jatkách v Přerově povodňová voda do vodovodního řadu. Provoz v těchto závodech byl dočasně pozastaven.
 
Pokud jde o ptačí chřipku, dosud bylo v ČR zjištěno 6 případů ptačí chřipky, přičemž u prvního byla z referenční laboratoře EU ve Velké Británii potvrzena H5N1, u dalších 2 naše národní referenční laboratoř v SVÚ Praha konstatovala vysoce patogenní H5 a u zbylých 3 je zatím známo, že jde o H5. Další vyšetření pokračují. Na mimořádných opatřeních v ochranném pásmu v okolí nálezů (do poloměru 10 km) se nic nemění.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.