Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 3. 10. 2005

Vydáno: 4. 10. 2005
Autor:

V přepravě zvířat lépe ? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Při příležitosti zítřejšího Mezinárodního dne zvířat, který se slaví na svátek svatého Františka z Assisi, který byl známý svým vztahem ke zvířatům, lze sdělit, že snahy o zlepšení údělu chovaných zvířat přinášejí ovoce.

 

Rada Evropy, v současné době vypracovává aktualizovaná doporučení k ochraně zvířat při přepravě s tím, že postihují zvláštní požadavky  pro jednotlivé typy přepravy (silniční, leteckou, vodní, po železnici) i s ohledem na jednotlivé druhy zvířat (zvířata jatečná, skot, prasata, drůbež, ale i jelenovité, či běžce).

 

EU je smluvní stranou Evropské dohody o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě a zavázala se uvádět v účinnost zásady stanovené v této dohodě, tak jak například stanoví Nařízení Rady a parlamentu č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy.

 

Nové je nyní to, že se mezi 16. a 18. listopadem ve Štrasburku sejde pracovní skupina Rady Evropy, a výsledkem by měla být nová verze doporučení, která mají být doplněna o požadavky na prostory pro některá zvířata při přepravě. Půjde zejména o jelenovité, běžce, popřípadě králíky. Tato nová doporučení mají být základním materiálem pro jednání Evropské komise, ze kterého by mělo popřípadě vzejít nové nařízení o transportu zvířat. I proto se dne 7. října uskuteční v Bruselu pracovní schůzka k posouzení postoje EU k nové verzi doporučení, které Rada Evropy chystá.

 

Je jasné, že transport zvířat, ať jatečných, či plemenných na velké vzdálenosti je stresující, proto již na základě současné legislativy lze přijímat účinné kroky. Státní veterinární správa ČR již uzavřela dohodu s Policií ČR, na jejím základě lze kontrolovat transporty nikoli jen v místech odpočinku, ale i na trase. Zastavovat transporty totiž může pouze policie. S takovýmito kontrolami počítáme v následujících měsících.

 

Zde je na místě ocenit spolupráci jak se soukromými veterinárními lékaři, tak s Ústřední komisí pro ochranu zvířat, či s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou zvířat, ze kterých lze namátkou jmenovat Společnost pro zvířata, Nadaci na ochranu zvířat, anebo Ligu na ochranu zvířat a jiné. Bez této spolupráce by se péče o pohodu zvířat jistě nedostala do popředí zájmu veřejnosti tak, jak tomu je v současné době.

 

Státní veterinární správa ČR, stejně jako Ústřední komise pro ochranu zvířat i ochranářské organizace již léta podporuje přepravu masa a masných výrobků místo přepravy jatečných zvířat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.