Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 29. 6. 2005

Vydáno: 29. 6. 2005
Autor:

Kulaté číslo platí . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Právě dnes potvrdil kontrolní test, který provedli v Národní referenční laboratoři pro diagnostiku BSE ve Státním veterinárním ústavu Jihlava, že dne 19. 6. 2005 uhynulá kráva podezřelá z nákazy  bovinní spongiformní encefalopatií (BSE) byla opravdu nemocná. Šlo o krávu narozenou 21. 5. 1999 chovatele Zetka Strážník a.s., hospodářství Studenec, okres Semily.

(Počet vrstevnic, které bude třeba z diagnostických důvodu, jak i stanoví zákon, utratit, nebude velký, celkem 117, z toho v hospodářství ve Studenci to bude 108 kusů).

 

Je to tedy tak, že v ČR bylo od počátku roku 2001 na téměř 800 tisíc vyšetřených 20 krav šílených. Není to mnoho v porovnání s ostatními evropskými státy, kde je rozvinutý chov skotu a velké množství chovaných zvířat.

 

V ČR došlo v poslední době k poklesu počtu chovaného dobytka, nelze to však dávat do vztahu s hrozbou BSE, natožpak s utrácením vrstevnic nemocného kusu, což se neodborně a lacině někdy nazývá „vybíjením stád“. Nejde totiž ani o vybíjení, natož o stáda. Od počátku vyšetřování, od roku 2001 bylo dosud takto utraceno zhruba 3 500 krav. Statisícové poklesy stavu skotu za posledních patnáct let tedy nelze dávat do souvislosti s utrácením kohort vrstevnic kusu nemocného BSE!

 

Ke snižování počtu chovaného skotu začalo docházet hned po roce 1989 v důsledku měnící se situace v našem zemědělství, šlo zejména o restituce, zánik velkých družstev, vznik nových a v neposlední řadě jde i o měnící se stravovací návyky obyvatel.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.