Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 27. 10. 2004

Vydáno: 27. 10. 2004
Autor:

Patnáctá šílená kráva je z Pardubicka . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.  

 

Tak, patnáctá kráva, která v ČR onemocněla bovinní spongiformní encefalopatií, neboli BSE, pochází z Pardubicka, ze Zemědělského obchodního družstva Lubná u Poličky.

Kontrolní test, který provedli v Národní referenční laboratoři pro diagnostiku BSE ve Státním veterinárním ústavu Jihlava, právě nyní potvrdil, že sedmiletá kráva (narozená 30. 11. 1997 a nutně poražená 21. 10. 2004) byla nemocná.

Počet zvířat, které bude nutné z diagnostických důvodů utratit a poté v souladu s veterinárními předpisy vyšetřit na BSE, zřejmě nepřesáhne počet 45.

Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, již rozhodl o dalším šetření, jakým způsobem mohlo k nakažení dojít. Je jasné, že doba, která od nakažení uplynula je dlouhá, podobně jako u předchozích případů ve východních Čechách i na jiných místech naší republiky, okolo sedmi let. Přesto stojí za to se znovu pokusit vypátrat, zda a jaké krmivo bylo před lety použito.

Je třeba poznamenat, že 15 případů onemocnění BSE zjištěných v ČR od roku 2001 na téměř 700 000 vyšetření je malé číslo. Zákazníci si i nadále mohou být jisti, že nikterak nejsou ohroženi. Veškerý skot starší 30 měsíců je na BSE vyšetřen,rovněž tak všechny kusy podezřelé a nutně poražené a kusy uhynulé.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR