Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 23. 3. 2004

Vydáno: 23. 3. 2004
Autor:

Kontroly mohou být někomu osudné.Zprávy tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154,  fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz  

Smutné by bylo, kdyby kontroly nepřinesly úspěch v tom smyslu, že by něco neodhalily, to by potom kontroly vůbec neměly smysl. Po lednové misi z EU, která namátkově prověřila několik desítek potravinářských zpracovatelských provozů, přikročila Státní veterinární správa ČR k Josefem Holejšovským, jejím ústředním ředitelem, avizovanému systému třístupňové kontroly.
Od počátku února do prvního jarního dne byly prováděny kontroly jednak v jednotlivých krajích krajskými veterinárními správami a jejich inspektoráty, poté mezi jednotlivými kraji a třetím stupněm byly kontroly z ústředí, tj. ze Státní veterinární správy.
Za toto období bylo v rámci kontrol prováděných na území jednotlivých krajů uskutečněno úctyhodných 5 911 kontrol ve 3 482 provozech. Na základě těchto kontrol byla ve 40 provozech pozastavena činnost až do doby vstupu ČR do EU, stejně jako u dalších 31 provozů v průběhu schvalování. Celkem je tedy takovýchto provozů 71.
Mimo těchto 40 pozastavených provozů byla v rámci kontrol v krajích tedy ukončena činnost celkem v 73 provozech, které přibyly k již uzavřeným 500 provozům. V rámci mezikrajských kontrol bylo tedy do 21. března zkontrolováno celkem 184 provozů, z nichž byly další 3 uzavřeny. Poté Státní veterinární správa ČR provedla od konce února do 21. 3. ve dvanácti ze 14 krajů celkem 82 kontrol ve stejném počtu provozů. Tyto kontroly byly zaměřeny především na kontrolní činnost jednotlivých krajských veterinárních správ. A během těchto kontrol byla ukončena činnost dalších 5 provozů.
Činnost byla tedy ukončena celkem v dalších 81 provozech, které přibyly k již zmíněným 500 provozů, které skončily v průběhu schvalovacího procesu v posledních týdnech loňského roku, tj. do 31. 12. 2003. Z těchto více než 580 provozů jich nyní 145 pokračuje v odstraňování závad a v rekonstrukcích a předpokládáme, že v dosud blíže nestanoveném termínu, ale určitě až po vstupu do EU, požádají tyto provozy o schválení. Zda to bude v květnu, červnu, či později, nelze dosud říci.
Výsledky kontrol nejsou s ohledem na jejich počet (5 911) a na počet kontrolovaných subjektů (3 482) v žádném případě katastrofální. Tyto výsledky dokazují, že se systém třístupňové kontroly plně osvědčil. A bude v této podobě i dále pokračovat.
Cílem tohoto systému supervize je sladit přístup jednotlivých krajských veterinárních správ a jejich inspektorátů. Výsledky kontrol v krajích, mezi jednotlivými krajskými veterinárními správami a poté ze Státní veterinární správy ukázaly, že na tomto úseku došlo k významnému posunu, a to správným směrem.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.