Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 22. 10. 2004

Vydáno: 22. 10. 2004
Autor:

První inspekce po přijetí ČR do EU: Jste dobří . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Od pondělí 18. do pátku 22. října se v ČR přesvědčovali dva inspektoři z Potravinového a veterinárního úřadu Generálního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele Evropské komise (Food and Veterinary Office DG SANCO) o tom, zda odpovídají pravdě garance, které naše republika dala Unii za naše potravinářské zpracovatelské závody.

 

Než se inspektoři Joergen Alveen a Antonio Rosinha rozjeli do krajů, informoval je Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, o systému kontrol dozorovaných subjektů, zejména těch, které mají oprávnění účastnit se komunitárního trhu. Předestřel, co Státní veterinární správa ČR podnikla od poslední inspekce, která proběhla na konci letošního ledna, před vstupem ČR do EU; poukázal na systém třístupňových kontrol, na úrovni inspektorátů, krajů a z ústředí a posléze na kontroly prováděné pracovníky Ministerstva zemědělství ČR.

 

Než inspektoři vyrazili do terénu, prověřovali na krajských veterinárních správách dokumentaci a na základě toho si vybrali závody. V jednotlivých závodech a jejich provozech si ověřovali, jak byl orgánem státního veterinárního dozoru dotyčný subjekt zařazen a jak je kontrolován. Poté následovala inspekce v provozech.

 

Přístup inspektorů byl korektní a podle závěrečného hodnocení inspekce lze konstatovat, že drobné zjištěné nedostatky nezavdávají důvod ani k přijetí mimořádných veterinárních opatření, natož pak k přijetí nějakých ochranných opatření ze strany EU vůči ČR. Joergen Alveen shrnul poznatky inspekce: „ČR není z pohledu na úroveň zpracovatelů moc odlišná od ostatních starých členských států EU. Má provozy výborné nové, ale i starší, které by mohly za určitých okolností způsobovat bolení hlavy.“

 

Lze říci, že inspektoři kladně hodnotili zařazení navštívených závodů, s potěšením kvitovali práci státního veterinárního dozoru, který od ledna vykonal ohromnou práci zejména vylepšil způsob vedení dokumentace i prezentaci dosažených výsledků. Z hlediska bezpečnosti potravin neměli žádných výhrad.

 

V týdnu od 18. do 22. 10. inspektoři prověřili celkem 6 zpracovatelských závodů – 4 závody na tzv. červené maso (z toho byla 2 jatka), 1 zvěřinový závod a 1 mlékárnu.

 

Podle Milana Maleny, šéfa naší Státní veterinární správy, se nelze spolehnout na to, že takováto inspekce bude na léta poslední. Podle praxe v EU lze očekávat, že obdobné mise hodnotí jednotlivé členské země v intervalech kolem jednoho roku. Nicméně je výsledek této první inspekce po vstupu potěšitelný a zcela jistě prospěšný našim zpracovatelům a vývozcům. Výsledky inspekce také budou posléze po úplném vypracování – do 20 pracovních dnů a po připomínkování českou stranou do 25 dnů – zveřejněny na oficiálních webových stránkách Evropské unie.

 Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.