Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 2. 4. 2004

Vydáno: 2. 4. 2004
Autor:

Bude konec dlouhým transportům?Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154, fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz  

Státní veterinární správa ČR soudí, že i díky úsilí organizací na ochranu zvířat, jako je například CIWF (Mezinárodní organizace pro ochranu hospodářských zvířat), či u nás mimo jiné Společnost pro zvířata, dochází ve vnímání veřejnosti, a to i na evropské úrovni, k významnému posunu v pohledu na chov hospodářských zvířat.

Dne 30. 3. poslanci Evropského parlamentu odsouhlasili devítihodinový limit pro přesun jatečných zvířat na porážku. Z odborného pohledu Státní veterinární správy ČR je toto rozhodnutí správné, však také tento názor při různých příležitostech podporoval i na mezinárodní úrovni Josef Holejšovský, ústřední ředitel SVS ČR.

Toto stanovisko poslanců Evropského parlamentu budou muset ještě potvrdit ministři zemědělství zemí EU na svém zasedání, které se očekává ke konci dubna. Pokud bude schváleno, nabude toto opatření účinnosti za 18, popřípadě 24 měsíců.

Je bohužel třeba poznamenat, že z tohoto devítihodinového omezení jsou zatím vyloučena zvířata převážená za účelem dalšího výkrmu.

Nicméně krok omezující transport jatečných zvířat na devět hodin lze jen přivítat, jako první vážný krok správným směrem.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.