Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 2.3. 2004

Vydáno: 3. 3. 2004
Autor:

Odrohovávání dospělých krav svědčí o necitlivostiZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154,  fax: 227 010 190; e-mail: j.duben@svscr.cz

Je možné vyslechnout celou řadu argumentů, proč je dobré, aby neměly krávy rohy, zejména sestavují-li se stáda ze skupin z různých míst, či dojí-li se v dojírnách. To je sice pravda, ale to nevědí někteří naši chovatelé s takovým předstihem, že musejí pak najednou odrohovat několik desítek dospělých krav? I když je dodržen stanovený postup a je provedeno znecitlivění, jedná se u takových zvířat o stres.
Přitom existuje mnohem šetrnější a zcela jistě i levnější způsob, kdy se telatům do osmi týdnů elektrokauterem naruší pučnice rohu tak, že nevyroste. Na to je ale třeba myslet a plánovat dopředu.
Odrohovávání stád je jedním z celé řady problematických jevů, které souvisejí s méně citlivým způsobem chovu „na veliko“. Bohužel se mnohdy uvažuje tak, aby to bylo organizačně co nejjednodušší, ovšem, přihlédne se i k tomu, co zákon umožňuje. A pak se najdou tací, kteří toto ustanovení, které bylo dobře míněno, využijí do mrtě. Bylo myšleno, aby byla, je-li k takovémuto zákroku důvod, legální možnost jej provést.
Státní veterinární správa při zjištění, že se někde provedl veterinární zákrok v takovém rozsahu, zkoumá, zda nebyl překročen zákon, tj. zda byl zákrok proveden s použitím lokálního znecitlivění. Těžko někdo přitom popře, že riziko týrání a stresu, pro takto „ošetřovaná“ zvířata je velké. Nicméně u současného případu v Chudenicích nebylo prokázáno zjevné překročení zákona.
Po loňské neblahé zkušenosti s odrohováním ve stejném regionu Komora veterinárních lékařů neshledala u soukromého veterinárního lékaře pochybení. Dalo se ale přesto spíše očekávat, že se zemědělci po nepříjemných zkušenostech dokáží poučit.
Potom se už nelze divit výhradám laiků, ochránců zvířat i statistikám, podle kterých u nás uhyne a je nutně poraženo skotu, pochopitelně v poměru, minimálně třikrát více, než je tomu v členských zemích EU.
Státní veterinární správa ČR je jako orgán státního veterinárního dozoru v roli, kdy může jednat a navrhovat opatření jen v rámci zákona. Nicméně může a musí i apelovat na soudnost, citlivost a etiku chovatelů, aby nechápali zvířata jen jako „stroje na výrobu potravin živočišného původu“!
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz