Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 2. 12. 2005

Vydáno: 2. 12. 2005
Autor:

Betlém, to je Svatá rodina ale i zvířata . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

Ano, zajisté je hlavní postavou betlémské stáje, která se před Vánoci a o Vánocích staví,  Ježíšek, samozřejmě i v případě tzv. „živých betlémů“, ale jsou-li zde živá zvířata, musí být o ně dobře postaráno!

 

To znamená, že pořadatel onoho „živého betléma“ by měl požádat místně příslušnou veterinární správu o stanovení, popřípadě schválení podmínek pro provozování této vánoční atrakce. (Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení a svodech schvaluje Ústřední komise pro ochranu zvířat – ÚKOZ, která sídlí na ministerstvu zemědělství).

 

O oslíka, volka i ovce musí být tedy náležitě postaráno. Musí mít slušné ustájení, krmení i napájení. To, co by laik považoval za samozřejmé, může být z různých důvodů, a jistě ne ve zlé vůli, opomenuto.

 

Proto je vhodné na hledisko dobré pohody zvířat jak v „Betlémě“ tak i o Vánocích, včas upozornit. Na použití zvířat jako doplňku autentické atmosféry doprovázející narození Ježíška pohlíží zákon jako na veřejné vystoupení, a to má své podmínky, vyloučit rizika, že by zde „vystupující“ oslík, vůl, či ovce mohli strádat.

 

Přejeme veselé Vánoce, a nikoli na úkor zvířat!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.