Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 19. 1. 2006

Vydáno: 20. 1. 2006
Autor:

Ptačí chřipka nám nedává spát . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Dnes, 19. ledna,  se uskutečnilo ve Státním veterinárním ústavu v Praze jednání odborníků k problematice ptačí chřipky. Jednání se zúčastnili zástupci Státní veterinární správy ČR, Národní referenční laboratoře pro aviární influenzu, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, zástupci ornitologů, myslivců, zoologických zahrad a záchranných stanic.

Josef Vitásek, ředitel odboru ochrany zdraví zvířat Státní veterinární správy ČR, zhodnotil současnou nákazovou situaci v ČR jako příznivou. Konstatoval, že na základě prováděného monitoringu bylo v loňském roce vyšetřeno celkem 2 720 vzorků na ptačí chřipku. Všechny vzorky byly negativní a nebyl zaznamenán žádný záchyt viru. Na základě rozhodnutí Evropské komise se povinnost pokračovat v monitoringu prodlužuje do konce roku 2006. To znamená, že se i nadále budou vyšetřovat náhlé hromadné úhyny ptáků a bude se i nadále provádět monitoring v chovech. Z posledních případů lze například uvést, že byla v minulém týdnu vyloučena nákaza ptačí chřipkou u 16 divokých kachen z Havlíčkobrodska i tento týden u šesti kosů od Jičína.

Lze říci, že stále jsou v platnosti všechny zákazy dovozu drůbeže, drůbežích produktů, exotických ptáků a ptáků v zájmovém chovu, násadových vajec a tepelně neošetřeného peří ze všech zemí, kde se ptačí chřipka vyskytla. ČR samozřejmě akceptuje i EU vyslovený zákaz na dovozy z Arménie, Ázerbajdžánu, Gruzie, Íránu, Iráku a Sýrie, tj. zemí, které se vyskytují v rizikové oblasti Malé Asie (Turecka). Samozřejmě platí pro celní orgány zvýšená pozornost při kontrole cestujících z Turecka (na letištích).

V souvislosti s případným rizikem se všichni účastníci jednání shodli na tom, že vzhledem k migračním trasám a druhům ptáků, nehrozí v ČR bezprostřední riziko zavlečení ptačí chřipky. A při jarních tazích ptáků bude riziko relativně nízké. Přesto i toto riziko nelze podceňovat a je i nadále nutné detailně situaci monitorovat a  v případě potřeby přijmout i adekvátní preventivní opatření. Ta by pak byla schopna Státní veterinární správa ČR přijmout zejména v případě, kdyby se ptačí chřipka vyskytla v bezprostředním sousedství ČR.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.