Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 18. 9. 2007

Vydáno: 18. 9. 2007
Autor: pospisilova

Živá zvířata od nás míří jen k sousedům.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 

Pokud jde o transporty živého skotu, či prasat z ČR, jde v absolutní většině o obchod směřující k našim nejbližším sousedům, zejména do Německa a do Rakouska. Pro představu uvádíme počty za měsíc srpen. Jistou výjimkou je zhruba 600 prasat do Maďarska a zhruba 1 100 prasat do Ruska a na Ukrajinu či několik set kusů skotu do Belgie nebo přes tisícovku do Španělska.

 

Státní veterinární správa ČR sleduje obchodování s živými zvířaty (vývoz z ČR) do zemí EU a do nečlenských zemí. Z ČR bylo vyvezeno celkem 14 729 prasat. Nejvíce prasat šlo do Německa (6 357) a na Slovensko (6 224) a dále pak zmíněných 1 144 prasat do Ruska a na Ukrajinu.

 

Obdobně tomu bylo u skotu. Do členských zemí šlo za měsíc srpen celkem 14 142 kusů skotu, přičemž nejvíce šlo do Rakouska (3 323), Německa (2 734), dále Slovinska (1 693), Španělska (1 831) a Itálie (1 290). Dále několik stovek do Polska, Belgie, Francie a Řecka.

Mimo EU to bylo dalších 587 kusů, a to do Chorvatska a Ruska.

 

V červenci bylo vyvezeno z ČR skotu o něco méně, asi o čtyři tisíce, prasat zase o málo více, zhruba také o čtyři tisíce. Poměry však byly obdobné jako v srpnu.

 

Je třeba dodat, že ne vždy šlo o jatečná zvířata, jak by se někdo mohl domnívat. V EU je totiž v poslední době zájem i o česká plemenná zvířata. Samozřejmě, že transporty musely vždy být vybaveny potřebným veterinárním osvědčením, přepravce musel být proškolen, dopravní prostředek schválen a doprovázející personál vybaven plánem cesty, kde veterinární orgány cestou kontrolují zastávky a napájení.

 

Státní veterinární správa ČR sleduje každý měsíc „pohyb“ zvířat, tj. obchodování s nimi, a to povinně, stejně jako činí i ostatní členské země EU.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.