Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 18. 8. 2005

Vydáno: 18. 8. 2005
Autor:

Bezpečnost potravin může být problematická . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Než „bezpečnost potravin“ je správnější používat pojmu „zdravotní nezávadnost potravin“, neboť i zdravotně nezávadné potraviny požité v nadměrném množství mohou být nebezpečné útrobám člověka – „spotřebitele“.

 

Samozřejmě lze používaný termín bezpečnost potravin chápat jako zaklínadlo, na které zákazník slyší. Je však třeba si uvědomit, že i když potraviny živočišného původu nabízené k prodeji prošly veterinárním dozorem a jsou tak i v souladu s veterinární a příbuznou legislativou označeny, mohou způsobit problémy. Ty má na svědomí především jejich špatné uložení, špatné skladování, kdy dojde k jejich tzv. zkažení. To znamená, že se pomnoží nežádoucí mikroorganismy, což se projeví nejdříve „osliznutím“ masa, posléze hnilobou či dojde ke žluknutí tuků, popřípadě k zplesnivění, či jinému zdraví ohrožujícímu narušení. To vše způsobuje nedodržení teplotních režimů a odpovídající vlhkosti.

 

A v neposlední řadě mohou mít lidé i potíže vyplývající z nestřídmosti, to však nemá nic společného se zdravotní nezávadností požitých potravin, ale s jejich množstvím.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.