Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 18. 2. 2004

Vydáno: 18. 2. 2004
Autor:

Ještě účinnější kontrolyZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154; fax 227 010 190; e-mail: j.duben@svscr.cz

Ještě účinnější kontroly
Je jasné, že na úroveň výroby nejen potravin živočišného původu má velký vliv také úroveň kontroly. Státní veterinární správa ČR si v uplynulých týdnech ověřila, že tam, kde byly zpracovatelské provozy posuzovány a hodnoceny komisionálně, popřípadě jiným pracovníkem, než tím, který zde vykonává veterinární dozor, se prakticky žádné problémy při následné kontrole, popřípadě při návštěvě bruselské mise na sklonku ledna nevyskytly.
Proto také Josef Holejšovský na setkání šéfů veterinárních správ členských a kandidátských zemí v Bruselu potvrdil, že systém kontrol bude nadále u nás organizován na třech úrovních. Jednak v rámci působnosti místně příslušné krajské veterinární správy, poté mezi jednotlivými krajskými správami navzájem a pak budou supervizi vykonávat pracovníci centra – Státní veterinární správy ČR.
Ze schůzky šéfů veterinárních správ členských a kandidátských zemí, která se konala minulý čtvrtek v Bruselu, vyplynulo konstatování, že v kandidátských zemích, tedy i v naší republice, došlo k opravdu velkému zlepšení a pokroku. Toto zjistily kontroly z EU, které v kandidátských zemích proběhly v uplynulých týdnech. K ochranným opatřením se tedy ze strany EU vzhledem k ČR neschyluje.
Nyní stojí Státní veterinární správa před technickým a administrativním zhodnocením uplynulé práce – do 31. března nahlásit do Bruselu konečné stavy zpracovatelských provozů, které splňují podmínky a budou se moci zúčastnit společného „komunitárního“ trhu. Následnou kontrolu z EU nelze vyloučit.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz