Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 16. 6. 2004

Vydáno: 16. 6. 2004
Autor:

Je tomu tak, je jich 12. Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.  

 

Že podezření na dvanáctý případ BSE v ČR bylo oprávněné, to dnes potvrdil kontrolní test provedený v Národní referenční laboratoři pro diagnostiku BSE ve Státním veterinárním ústavu Jihlava.

 

Lze tedy říci, že kráva z Českého Ráje, která se narodila v Horní Kalné 4. 1. 2000 a byla 8. 6. 2004 utracena, byla opravdu nemocná. Znamená to, že před místem, kde vyrůstala a před centrální evidencí vytanul velký úkol dohledat věkovou a potravní kohortu vrstevnic. V Kalenském družstvu a na několika místech ČR byla dohledána kohorta vrstevnic – celkem 241 kusů. Ty budou muset být v souladu s veterinární legislativou utraceny. Utrácení je možné rozložit na dobu tří měsíců.

 

Toto tříměsíční odložení termínu utracení na základě etického hlediska je jedinou možnou úlevou, kterou zatím Evropská komise akceptuje. Pokud dojde ke změně evropské legislativy, ke které se budou vyjadřovat zástupci jednotlivých členských zemí EU, bude tato změna platit pro všechny členské státy a budeme ji pochopitelně akceptovat i my.

 

Dosavadní utrácení vrstevnic kusu nemocného BSE má vědecký podklad, neboť bylo statisticky prokázáno, že možnost zjištění dalšího nemocného kusu je desetkrát vyšší právě ve skupině vrstevnic nemocné krávy než při vyšetřování zvířat porážených na normální porážce. Připomínám, že za 4 roky, kdy se u nás BSE vyskytla, bylo takto utraceno zhruba 1 650 krav. Živá zvířata zatím bohužel testovat nelze.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.