Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 16. 4. 2004

Vydáno: 17. 4. 2004
Autor:

Kontroly z EU budou pokračovatZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 

Na dnešní poradě ředitelů krajských veterinárních správ upozornil Josef Holejšovský, ústřední ředitel SVS ČR, že přestože podle Jaany Husu Kallio, zástupkyně generálního ředitele DG SANCO nepřijme Unie vůči ČR žádná ochranná opatření, nelze usnout na vavřínech.

 

Podle Josefa Holejšovského Jaana Husu Kallio druhou větou dodala, že prakticky vzápětí po prvním květnu bude Evropská Komise organizovat kontroly implementace legislativy v jednotlivých nových členských zemích EU. Tyto kontroly by měly trvat po šest měsíců a jejich výsledky mají být okamžitě zveřejňovány v elektronické podobě (na internetových stránkách EU). Pakliže inspekce zjistí závažné závady, lze očekávat, že Komise vyvodí příslušná opatření, mezi která může patřit i přijetí ochranných opatření.

 

Proto Josef Holejšovský deklaruje, že Státní veterinární správa musí pokračovat a bude pokračovat i ve třístupňové kontrole zpracovatelských závodů, díky jejímž výsledkům jsme si vysloužili dosavadní dobré hodnocení a důvěru a v důsledku toho i nepřijetí ochranných opatření.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR