Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 16. 3. 2006

Vydáno: 17. 3. 2006
Autor:

I velká zvířata si zaslouží pozornosti . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Na sklonku zimy sice obchází Evropou ptačí chřipka, ale v chovech skotu či ovcí, které jsou chovány ve výbězích může obcházet zase hlad.

 

Právě v tomto období se ukáže, jak se chovatelé připravili na zimu. Zima otužilým plemenům skotu anebo ovcí samozřejmě nevadí, ale jen za podmínek, že mají dostatek potravy, především sena, dále stálý přístup k napajedlům, která nesmí zamrzat a také možnost skrýt se před nepřízní počasí pod přístřeškem.

 

Jako každoročně, i letos budou inspektoři krajských veterinárních správ věnovat pozornost těm chovům, kde je dobytek chován ve výbězích volně, zda jsou zajištěny podmínky welfare, tj. jejich pohody.

 

Pozornost podmínkám chovu skotu, kterou orgány státního veterinárního dozoru věnují, přináší efekt. Poslední velké případy zanedbané péče v údajně ekologickém chovu skotu jsme zaznamenali v severních Čechách před třemi lety.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.