Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 15. 2. 2006

Vydáno: 15. 2. 2006
Autor:

Kruh okolo ČR se uzavírá ? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Po potvrzení výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků v Rakousku a Německu, (po Řecku, Itálii a Slovinsku), vyvstává otázka, ani ne tak zda, ale kdy se objeví první případ v naší republice. Bohužel tuto možnost nelze vyloučit.

 

Proto Státní veterinární správa ČR včera na základě jednání Ústřední nákazové komise přijala mimořádná veterinární opatření, která mají riziko zavlečení snížit. Stručně lze zopakovat, že od středeční půlnoci, to znamená, že od 16. 2. od rána platí pro všechny chovatele podnikatele povinnost registrovat svá hospodářství, povinnost zamezit vniknutí volně žijících ptáků do objektů a povinnost hlásit krajským veterinárním správám jakékoli podezřelé snížení příjmu potravy u drůbeže, pokles snášky či podezřelé úhyny. A orgány ministerstva vnitra od tohoto data budou kontrolovat, zda přepravci zvířat při cestách do ČR mají doklad o provedené dezinfekci těchto vozidel.

 

Od 21. 2. pak platí zákaz pořádání všech svodů drůbeže, tj. všech výstav a soutěží místních i s mezinárodní účastí. Proti včerejšímu usnesení byl tento termín z 1. 3. posunut právě kvůli tomu, že se ptačí chřipka objevila u sousedů. Znamená to, že tento týden schválené výstavy se ještě smí konat, příští týden pak už nikoli.

 

Plné znění těchto mimořádných veterinárních opatření je na www.svscr.cz.

 

Všechna tato opatření mají zatím preventivní význam, mají omezit riziko zavlečení do chovů. Kdyby byli v ČR nalezeni uhynulí nemocní volně žijící ptáci, znamenalo by to, že bychom podnikli stejné kroky, jako Itálie, Řecko, či Slovinsko – vymezit území, kde byli nalezeni, a to o průměru 3 km, kde se nesmí žádná drůbež chovat venku a zesílit monitoring, na území o průměru 10 km, kde kromě toho se musí dezinfikovat všechna vozidla a všechna drůbež vyšetřit. V případě onemocnění v chovech drůbeže by pak připadalo v úvahu opět vymezení prostoru, v tomto případě ohniska, kdy by postižený chov byl likvidován, přičemž chovateli by samozřejmě podle veterinárního zákona příslušela náhrada.

 

S ohledem na přijatá mimořádná veterinární opatření lze říci, že riziko zavlečení do chovů drůbeže není velké a tudíž ani riziko pro zdraví lidí není v tuto chvíli významné.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.