Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 13. 9. 2007

Vydáno: 13. 9. 2007
Autor: pospisilova

Pozor, i lidé mohou nakazit zvířata.   Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Když se hovoří o nákazách zvířat, zpravidla se zmiňuje nebezpečí, které to může znamenat pro ohrožení zdraví lidí. Může tomu ale být i naopak. Ano, i člověk může být zdrojem nákazy hospodářských i domácích zvířat.

 

Od roku 1968, kdy u nás byla zlikvidována tuberkulóza v chovech skotu se s tímto onemocněním nesetkáváme. Ani v chovech prasat se s onemocněním tuberkulózou prakticky nesetkáváme a když ojediněle ano, tak se jedná o aviární (ptačí) formu tuberkulózy.

 

Že státní veterinární dozor pracuje tak, aby se nic závadného pro člověka do tržní sítě nedostalo, svědčí případ, který byl zaznamenán ke konci uplynulého měsíce na Nymbursku. Šlo v podstatě o kuriózní, nicméně vážný a vskutku ojedinělý případ onemocnění domácích prasat „lidskou“ tuberkulózou. Nákaza byla objevena veterinárním inspektorem na jatkách, kde u dvou z pěti vykrmených prasat byly zjištěny změny v mízních uzlinách podčelistních. Laboratorní vyšetření prokázalo onemocnění prasat tuberkulózou vyvolané baktérii Mycobacterium tuberculosis, které je typické pro člověka.

 

Riziko nakažení člověka od prasat touto nákazou je nízké, to však neznamená, že nemusela být přijata patřičná veterinární opatření v chovu. Neprodleně byla provedena tuberkulinace, byly odebrány vzorky, které byly zaslány k laboratornímu vyšetření. Tato vyšetření prokázala přítomnost Mycobacterium tuberculosis u prasnice (matky výše uvedených pěti vykrmených prasat), a proto byla prasnice utracena a neškodně odstraněna.

 

Výsledky epidemiologického vyšetření, získané ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí (upozornila ji krajská veterinární správa), naznačují, že s největší pravděpodobností došlo k nakažení prasat „lidskou“ tuberkulózou prostřednictvím člověka. Na základě tohoto případu je na místě apelovat na to, aby chovatelé vyžadovali po personálu potvrzení o zdravotním stavu a v chovech dodržovali zásady biologické bezpečnosti chovu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.