Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 13. 5. 2004

Vydáno: 17. 5. 2004
Autor:

Býci se nebudou utrácet Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Je to po všech stránkách potěšitelná zpráva, že v případě zjištění jedenáctého případu BSE nebude nutné porážet vrstevníky uhynulého nemocného býka.

 

Vrstevnice totiž prakticky žádné nejsou (je možné, že půjde pouze o několik kusů), neboť plemenní býci jsou již jako telata odchováváni v odchovně plemenných býků. A podle zákona existuje výjimka, že vrstevníci nemocného kusu – plemenní býci – mohou dožít normální život s tím, že budou dodatečně speciálně označeni a musí být zaručeno, že se nedostanou do potravního řetězce. Samozřejmě musejí být po utracení, nebo uhynou-li, vyšetřeni na BSE. Musí samozřejmě být zkontrolováno jejich správné označení a identita.

 

Nadále mohou být používáni v plemenitbě, případný přenos onemocnění bovinní spongiformní encefalopatiíí – BSE – totiž není prostřednictvím spermatu možný.

 

Nyní stojí před orgány státního veterinárního dozoru úkol zjistit počet těchto býků, kteří vyrůstali společně s nemocným kusem a ještě žijí a dohledat je a zkontrolovat správnost jejich označení. Poté budou, jak výše zmíněno, dodatečně speciálně označeni s tím, že je nebude možné až do doby jejich smrti přesunovat a poté budou samozřejmě na BSE též vyšetřeni.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.