Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 13. 2. 2004

Vydáno: 14. 2. 2004
Autor:

Nejsme přísnější než v EUZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154;  fax: 227 010 190; e-mail: j.duben@svscr.cz;

Snad není přílišným rouháním zvolat: Kéž bychom byli přísnější na zpracovatelské závody, než jsou v EU, to bychom zcela jistě při inspekci evropských komisařů nezaznamenali žádných problémů!
Předpokládám, že je dostatečným argumentem na dotazy typu, zda nejsme papežštější než papež to, že při lednové misi byly zjištěny u sedmi kontrolovaných  subjektů takové závady, že jim bylo nutné okamžitě odebrat schválení. To znamená, že okamžitě u nich skončil veterinární dozor a nesmějí vyrábět do té doby, dokud své závady neodstraní. Kromě těchto sedmi případů inspektoři z Potravinového a veterinárního úřadu Evropské komise (Food and Veterinary Office) zjistili i řádku drobnějších problémů, z nichž mnohé již byly už vyřešeny. Nicméně inspektoři systém našeho státního veterinárního dozoru hodnotili jako dobrý a byli si vědomi toho, že zmíněné problémy měla na svědomí zejména časová tíseň, kdy většina provozů byla hodnocena zejména v posledních dvou týdnech loňského prosince.
Lze opravdu zodpovědně říci, že nyní, po přijetí novely veterinárního zákona, č. 131/2003 Sb., která nabyla účinnosti loňského prvního července a poté po přijetí všech prováděcích vyhlášek, máme veterinární legislativu zcela srovnatelnou s veterinární legislativou EU. A toto je právě ta podmínka, která umožňuje, aby v rámci EU probíhal obchod již bez hranic. Proto je také na místě, aby si uvědomili naši zpracovatelé, jakou výhodu získají, splní-li ty veterinární, hygienické a technologické podmínky, na které Státní veterinární správa ČR upozorňovala v podstatě od konce roku 1999.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz