Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 12. 11. 2004

Vydáno: 12. 11. 2004
Autor:

Že by zase strašily dioxiny ? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Podobně, jako před několika lety, zase se objevuje zpráva, že v Holandsku, Belgii a Německu byly objeveny dioxiny v krmení pro skot.

 

Státní veterinární správa ČR obdržela informaci, že velmi nebezpečné dioxiny se objevily v krmivu od holandské firmy, která vyrábí bramborové hranolky. Do krmiva se dostaly z bramborových slupek, které byly znečištěny jílem, který byl dioxiny kontaminován. Je známo, že právě jíl a jílovitá půda, na rozdíl od půd dobře propustných, dovede velmi dobře jímat veškeré látky, tudíž i nebezpečné dioxiny.

 

Podle ústředního ředitele SVS ČR, Milana Maleny, sledují orgány státního veterinárního dozoru v rámci Programu monitoringu cizorodých látek veškerou možnou kontaminaci. V posledních letech se zjišťovaná množství kontaminantů u nás stále snižují a jsou dlouhodobě pod povoleným limitem.

 

V souvislosti se závadným krmením nemá Státní veterinární správa informace, že by do ČR bylo v poslední době dovezeno krmivo pro skot původem z holandského závodu, kde byly problémy zjištěny. Toto krmení bylo vyvezeno z Holandska do Belgie a Německa. Systém rychlého varování měl ten důsledek, že mléko a maso všech zvířat která krmení požila je předmětem důkladné kontroly a nesmí se dostat do potravního řetězce – nesmí být uvedeno do oběhu. (V Holandsku bylo zatím uzavřeno 167 provozů, v Belgii 6 a v Německu 3 provozy).

 

Určitě je dobře pochválit svědomitost a péči orgánů holandského veterinárního dozoru, neboť se podařilo případné kontaminaci potravin zabránit.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.