Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 12. 10. 2005

Vydáno: 12. 10. 2005
Autor:

Efekt veterinárního dozoru… Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 

 

O efektivitě našeho státního veterinárního dozoru dobře vědí samozřejmě spotřebitelé, že potraviny živočišného původu uváděné do oběhu prošly veterinární kontrolou, ale ocenily ji i všechny kontrolní mise z EU. Naposledy tak konstatovala mise z Potravinového a veterinárního úřadu (FVO – Food and Veterinary Office) Evropské komise, která dlela v ČR od 3. do 7. října. Cílem této mise bylo prověřit a zhodnotit systém úředních kontrol a implementaci evropské legislativy do našich právních předpisů. Dále pak šlo o to, učinit si komplexní pohled na úlohu ministerstev zemědělství a zdravotnictví při kontrole potravin a na úlohu Státní veterinární správy ČR a sesterské Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

 

Dva inspektoři navštívili krajskou veterinární správu v Ústí nad Labem, prověřili kontrolu dokumentace a způsob a účinnost vyhledávání dat v databázích SVS a práci s nimi, navštívili dále uzavřené tržiště, jeden supermarket s řeznictvím, krajskou veterinární správu v Hradci Králové, kde kromě jiného prověřovali práci se systémem rychlého varování (RASFF – Rapid Alert System for Feed and Food), odběr vzorků a evidenci. Ve Státním veterinárním ústavu Praha prověřovali, jak je zde uskutečňováno mikrobiologické testování pro státní dozor v oblasti hygieny potravin, a to kontrolu příjmu, cestu vzorku až po oznámení výsledku. Výsledky lze shrnout – nebyly shledány nedostatky.

 

Dalším velkým úkolem posledních dní, na kterém se Státní veterinární správa podílela ve spolupráci s Potravinářskou komorou a zpracovatelskými svazy, bylo zajistit misi inspektorů z Ruska, která prověřila 31 zpracovatelských závodů, které mají zájem exportovat do Ruské federace – zda jsou s to splnit veterinární požadavky ruské strany. I tato mise proběhla korektně, a to s tím výsledkem, že oznámení o schválení jednotlivých provozů lze očekávat v příštích týdnech. Rozhodnutí padne po jednání v Moskvě. Výsledky obdrží samozřejmě i přímo vybrané zpracovatelské závody.

 

Samozřejmě nelze zapomenout na průběžné plnění plánu kontrol v chovech, kontroly welfare, plánu monitoringu cizorodých látek a v posledních dnech na zvýšenou péči, kterou všechna pracoviště věnují aviární influenze, neboli ptačí chřipce, se kterou mají problémy v Turecku a jak se zdá i v Rumunsku.

 

Veškerá opatření přijímaná v této souvislosti jsou totožná, jaká přijala a přijímá Evropská komise. Smyslem všech je eliminovat rizika, aby tak byla zajištěna jak zdravá domácí produkce potravin živočišného původu, tak i zdravotně nezávadné potraviny v rámci intrakomunitárního trhu, popřípadě ty z nečlenských, tzv. třetích zemí. U potravin ze zemí EU platí zásada důvěry v certifikaci zdravotní nezávadnosti veterinární autoritou země původu, přičemž se i tyto komodity namátkově kontrolují. Dovozy ze třetích zemí se samozřejmě kontrolují jak dokumentačně, tak fyzicky všechny.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.