Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 11. 5. 2006

Vydáno: 11. 5. 2006
Autor:

Umět ocenit, to je umění . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR Milan Malena dobře ví, že slova uznání mají také svou váhu.

 

Činnost státních veterinárních lékařů nezanedbatelnou měrou přispěla ke zdaru přístupových jednání, která vedla ČR s EU před více než dvěma lety. Proto Milan Malena ocenil Čestným uznáním 647 zasloužilých veterinárních lékařů, ale i neveterinárních pracovníků z celé ČR, kteří se na úspěších významnou měrou podíleli.

 

Tato setkání, kde Čestná uznání pracovníci obdrželi, probíhala od června 2005 do letošního dubna ve všech krajích. Na Čestném uznání bylo uvedeno, že je uděleno za celoživotní zásluhy, zejména pak za zásluhy o cílevědomé ozdravování chovů hospodářských zvířat a za vytváření podmínek pro dosažení statutu ČR jako státu prostého nebezpečných nákaz, zejména brucelózy, tuberkulózy a leukózy skotu a Aujeszkého choroby prasat.

 

Ocenění obdrželi především pracovníci, kteří jsou již v důchodovém věku, a bylo míněno nejen jako uznání, ale i jako faktické přiznání kontinuity s jejich dlouholetou prací a i jako uznání jejich zkušeností, které Státní veterinární správa ČR dosud využívá.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.