Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 1. 6. 2004

Vydáno: 2. 6. 2004
Autor:

Všechno zkontrolujeme do půli červnaZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 

Tak, jak slíbil Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, zkontrolují do poloviny června pracovníci státního veterinárního dozoru všechny zpracovatelské závody a jejich provozy, které mají oprávnění uplatňovat svou produkci na komunitárním trhu.

 

Vycházíme totiž ze sdělení Jaany Husu Kallio, zástupkyně generálního ředitele DG SANCO, že Unie vůči ČR sice nepřijímá žádná ochranná opatření, nicméně dodala, že prakticky vzápětí po prvním květnu bude Evropská Komise organizovat kontroly v jednotlivých nových členských zemích EU. Tyto kontroly by měly trvat po šest měsíců a jejich výsledky mají být okamžitě zveřejňovány v elektronické podobě (na internetových stránkách EU). Pakliže inspekce zjistí závažné závady, lze očekávat, že Komise vyvodí příslušná opatření, mezi která může patřit i přijetí ochranných opatření.

 

Proto Josef Holejšovský potvrzuje, Státní veterinární správa ČR pokračuje ve třístupňové kontrole zpracovatelských závodů, díky jejímž výsledkům jsme si vysloužili dosavadní dobré hodnocení orgánů EU a důvěru a v důsledku toho i nepřijetí ochranných opatření. Tyto kontroly jsou náročné, jak personálně, tak finančně, avšak jejich efekt je velký. V žádném případě nelze usnout na vavřínech. Výsledek těchto kontrol, které provádějí inspektoři krajských veterinárních správ a jejich inspektorátů i pracovníci Státní veterinární správy, je například i ten, že od počátku května bylo nutné v důsledku zjištěných závad pozastavit schválení pro 3 zpracovatelské závody, vyřadit 9 a uzavřít 3 závodů. Pro pozastavené to znamená, že jim byl dán termín k nápravě, po tuto dobu nesmějí svou produkci umísťovat na trhu EU a pro vyřazené to znamená, že byli vyřazeni ze seznamu subjektů schválených pro obchodování s EU a přeřazeni zpravidla do seznamu pro vnitřní trh. Uzavřené závody byly opravdu zavřeny. Z celkem něco kolem 800 závodů je k dnešnímu dni zkontrolováno zhruba 60% závodů, tudíž je reálný předpoklad, že do poloviny června budou zkontrolovány všechny.

 

V kontrolách bude úměrným způsobem Státní veterinární správa ČR pokračovat, neboť si je podle Josefa Holejšovského vědoma toho, že jedině absolutní důvěra kontrolních orgánů EU je zárukou pro bezproblémové uplatňování produkce našich zpracovatelských závodů na komunitárním trhu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.