Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 1. 6. 2004

Vydáno: 2. 6. 2004
Autor:

Téměř 600 000 vyšetřených Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

K 31. květnu 2004 bylo v ČR vyšetřeno celkem 589 972 kusů skotu na BSE, a to od počátku roku 2001. Za letošní rok to pak bylo 89 835 kusů, dosud diagnostikovaných případů onemocnění bylo celkem 11, poslední dne 6. května. (Z letošního množství skoro devadesáti tisíc vyšetřených kusů bylo vyšetřeno 16 823 uhynulých a 15 122 z nutných porážek).

Postup vůči této nebezpečné nemoci je plně v souladu s veterinární legislativou ČR, která je zcela v souladu s veterinární legislativou EU. Od října loňského roku Státní veterinární správa ČR za souhlasu Evropské komise využila možnosti utrácet větší kohorty vrstevnic (riziková zvířata) v delším časovém období, a to do tří měsíců. K tomuto rozhodnutí přistoupila veterinární správa z etických důvodů, neboť je i podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele SVS ČR, zcela nevhodné utrácet vysokobřezí krávy.

Jiný postup, než stanoví veterinární legislativa, si naše republika z hlediska možné ztráty důvěryhodnosti nemůže dovolit. V poslední době medializované snahy o změnu přístupu k utrácení kusů vybraných do kohorty vrstevnic lze vítat; na výsledek jednání, která musejí proběhnout na úrovni zástupců jednotlivých členských zemí EU ve Stálém veterinárním výboru, si však budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR