Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 1. 4. 2004

Vydáno: 1. 4. 2004
Autor:

Kde se budou školit veterináři ?Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154,  fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz  

Zítra, 2. dubna, aby to nebylo na Apríla, bude v 11 hodin slavnostně otevřeno nové školicí středisko Státní veterinární správy ČR v Praze 6, na Suchdole, v areálu Státního veterinárního ústavu Praha v Lysolajích (Sídlištní 24).

Toto školicí středisko bylo vybudováno v rekordně krátkém čase, za rok, v rámci projektu PHARE – a to za částku zhruba 1, 4 miliony eur. Toto zařízení bude sloužit v prvé řadě ke školení pracovníků státního veterinárního dozoru. Nejsou zde však jen škamny a tabule, ale je zde též laboratorní vybavení, na kterém je možné cvičit různé nejnovější diagnostické  postupy a samozřejmě odpovídající vybavení počítači.

Je zde též možnost ubytování pro přespolní. A toto vše je možné nabídnout i organizacím, které se podílejí přímo či nepřímo na dozoru nad zdravím zvířat a bezpečností potravin. Například Komoře veterinárních lékařů pro školicí akce soukromých veterinárních lékařů.

Již je i vypracován plán akcí, a to podrobný, již na duben, květen a červen.

Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je dobře, že má veterinární správa k dispozici takovéto špičkové zařízení, protože nároky na státní veterinární dozor nad zdravotní nezávadností potravin a samozřejmě také nad zdravím zvířat stále stoupají a budou stoupat i nadále.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.