Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 23. 8. 2006

Vydáno: 23. 8. 2006
Autor:

Některé evropské země děsí „modrý jazyk“ . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Jde o nemoc ovcí, která se jmenuje bluetongue právě proto, že nemocný zvířatům, která jsou v posledním tažení zmodrá jazyk. A tato nemoc byla zjištěna v Holandsku, v Belgii a na severu Německa. Všechny země přijaly příslušná opatření – vytvoření ochranných zón, zákaz obchodování s přežvýkavci a kontroly přesunů zvířat.
 
Nemoc bluetongue, neboli katarální horečka ovcí je typická pro jižní teplejší oblasti, v případě Holandska, Belgie a Německa jde o první případ zavlečení do této části Evropy. Proto se také nastalým problémem zabývala Evropská komise 21. 8. a ve svém rozhodnutí uvádí i seznam území, na která se opatření přijatá postiženými státy vztahují. Opatřeními se rozumí zákaz odesílání živých přežvýkavců, jejich spermatu, vajíček a embryí.
 
Pro přesnost uvádíme, že první výskyt onemocnění byl zaznamenán v chovu ovcí 18. 8. v Holandsku v provincii Limburk. Dne 19. 8. pak v Belgii na 11 farmách (7 farem chovajících skot a 4 s chovem ovcí). A 21. 8. byla potvrzena dvě ohniska v Německu, v Severním Porýní Vestfálsku (jedna farma ovcí, druhé ohnisko tvoří 8 hospodářství se skotem).
 
V Holandsku, v Belgii a v Německu přijali přísná a účinná veterinární opatření, nicméně je třeba si uvědomit, že do budoucna mohou se změnami klimatu Evropu ohrožovat i nemoci hospodářských zvířat, které byly dosud vnímány jako exotické.
 
Státní veterinární správa ČR o onemocnění ovcí a skotu v Holandsku, Belgii a Německu informuje též naše chovatele.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.