Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 18. 1. 2007

Vydáno: 19. 1. 2007
Autor: pospisilova

Přidaná voda není přidaná hodnotaZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
  
Leckdy je možné se setkat s výhradami spotřebitelů ke zmrazeným rybám, že obsahují více vody (ledu).
 
Za prvé je třeba si uvědomit, že obsah tzv. přidané vody neohrožuje zdravotní nezávadnost potraviny, avšak na druhé straně to znamená, že v nabízeném výrobku může mít méně toho, kvůli čemu si zákazník výrobek kupoval, tj. masa.
 
Podle platné veterinární legislativy sice není horní hranice přidané vody u zmrazených ryb stanovena, avšak její obsah musí být uveden na obalu. Zde tedy je na místě upozornit zákazníka, aby si etiketu pozorně přečetl. Kdyby se mu uvedené údaje nezdály, může podat podnět místně příslušné krajské veterinární správě.
 
Lze tedy konstatovat, že obsah tzv. přidané vody je povinné uvádět při označování potravin, a to v případě, když toto množství překračuje 5 hmotnostních procent. Tuto povinnost lze odvodit ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, v článku 6, odst. 5. Tento požadavek je také obsažen ve vyhlášce k Zákonu o potravinách – vyhlášce č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků.
 
Tudíž asi v důsledku záleží na tom, zda si zákazník dovede spočíst ekonomickou výhodnost či nevýhodnost nabízeného výrobku, a je na něm, zda se pro koupi rozhodne nebo nerozhodne.
 
V žádném případě nelze hovořit v souvislosti s obsahem tzv. přidané vody o zdravotní závadnosti výrobku. Všechny potraviny živočišného původu, které prošly veterinárním dozorem a jsou tak i označeny, splňují podmínky zdravotní nezávadnosti.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.