Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní rostlinolékařské správy 24. 2. 2004

Vydáno: 14. 4. 2004
Autor:

Pozor na rajčataIng. Bořivoj Zbuzek, referent SRS pro kontakt s veřejností

Státní  rostlinolékařská  správa

Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 221 812 686, fax: 221 812 804, e-mail: sekretariat@srs.cz;  kontakt s médii: 221 812 797, e-mail: borivoj.zbuzek@srs.cz, http://www.srs.cz

            Vzhledem k tomu, že byly pracovníky Státní rostlinolékařské správy v prodejnách obchodních řetězců zachyceny plody rajčat infikované virem mozaiky pepina (Pepino mosaic virus – PepMV), upozorňujeme všechny pěstitele rajčat na nebezpečí snadného přenosu tohoto viru do porostů rajčat.

Pepino mosaic virus je podle platných předpisů zařazen do seznamu karanténních škodlivých organismů ČR. Jako karanténní je však tento virus posuzován pouze s ohledem na ochranu rostlin rajčete určených k pěstování (množitelský materiál). Z tohoto důvodu jsou uplatňována fytokaranténní opatření pouze na množitelský materiál, zatímco plody sloužící k přímému konzumu či konzervárenskému zpracování těmto opatřením nepodléhají.

Pepino mosaic virus se vyskytuje v Evropě v Dánsku, Francii, Finsku, Itálii, Nizozemí, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii, dále v některých zámořských zemích – Spojených státech amerických, Kanadě a Peru. Byl rovněž zaznamenán na plodech původem z Belgie a z Maroka. U nás tento patogen nebyl dosud potvrzen na rostlinách rajčete (včetně plodů a osiva) původem z ČR.

Příznaky napadení virem mozaiky pepina na plodech jsou slabá až silná mozaika, mramorovitost, skvrnitost, nepravidelné dozrávání, přičemž se příznaky většinou projeví pouze na několika plodech z rostliny. Na listech se po infekci objevuje chlorotická mozaika, chlorotická, žlutá nebo zelená skvrnitost, někdy se vyskytují i nekrotické skvrny, na růstových vrcholech to mohou být deformace listů, zpomalení růstu, zakrslost.

Vzhledem k jeho velmi snadnému přenosu mechanickou cestou hrozí značné nebezpečí jeho dalšího šíření z infikovaných plodů nakoupených v prodejní síti především na sadbu rajčat pěstovanou ve sklenících. Podle sdělení vedoucí odboru diagnostiky SRS v Olomouci, Ing. Světly Kozelské, CSc., při manipulaci s infikovanými plody virus ulpívá na rukou, oděvu (včetně obuvi, hodinek a šperků!), nářadí a obalech a z nich se přenáší při dalším kontaktu na zdravé rostliny. Virus na oblečení přetrvává minimálně 2 týdny a po celou dobu je schopen infikovat nové rostliny. Na nářadí a konstrukci skleníků přetrvává a je schopen infekce po dobu několika týdnů. Je tedy v zájmu všech pěstitelů rajčat a pracovníků příslušných provozů úzkostlivě dodržovat hygienická opatření a vyvarovat se kontaktu rukou, pracovních nástrojů a oblečení s infikovanými plody a následnému kontaktu s pěstovanými rostlinami rajčat.

Ing. Bořivoj Zbuzek, referent SRS pro kontakt s veřejností