Bezpečnost potravin

Tisková zpráva PK ČR 13. 6. 2007

Vydáno: 14. 6. 2007
Autor: pospisilova

NE zálohám na nevratné obaly

 

Potravinářská komora České republiky je znepokojena snahou Ministerstva životního prostředí ČR zavést zálohy na nevratné obaly, nejlépe po vzoru Německa, v době, kdy si český spotřebitel „vyšlapal cestičku ke svému kontejneru“ a kdy je Česká republika hodnocena ve sběru tříděného odpadu jako jedna z nejúspěšnějších zemí EU a jako druhá nejlepší v recyklaci plastů.

Potravinářská komora České republiky tuto snahu jednoznačně odmítá a požaduje zveřejnění dokumentů, které by zavedení takového systému ve stávajících podmínkách opodstatňovaly.

Zálohy na nevratné obaly nikdy nemohou vést k používání vratných PET lahví a tím i k dosažení nižší ceny nápojů tak, jak tvrdí Ministerstvo životního prostředí ČR. Uskutečnění takového záměru by si vyžádalo investice v řádech desítek miliard korun a navrhovaný systém by měl negativní dopad především pro spotřebitele, obchod i výrobce a v konečném důsledku by mohl znamenat i významné omezení nabídky a kvality služeb zejména malými prodejci.

Mgr. Zbyněk Boublík

Potravinářská komora ČR,
Federace výrobců potravin, nápojů
a zpracovatelů zemědělské produkce
vedoucí odd. komunikace a vnějších vztahů
Počernická 96/272
Praha 10 – Malešice
108 03