Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe ČR  5. 3. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe ČR  5. 3. 2007

Vydáno: 6.3.2007
Tisk článku
Ministr zemědělství Petr Gandalovič chce více podpořit produkci biopotravinZpráva tiskové mluvčí T. Králové
Neuspokojivá struktura ekologického zemědělství, nedostatečná nabídka biopotravin z domácích surovin na českém trhu a nedostatečný vliv dosavadních podpor na zaměstnanost jsou hlavní důvody, které vedly ministra zemědělství Petra Gandaloviče k rozhodnutí přehodnotit výši dotace v ekologickém zemědělství. Na 70,51 eura na hektar, tj. na 2100 korun na hektar při směnném kursu uváděném v Programu rozvoje venkova na období 2007 až 2013, se mění sazba podpory pro hospodaření v ekologickém systému na trvalých travních porostech.
„Na značné ploše trvalých travních porostů se uplatňuje velmi extenzivní způsob hospodaření při vysoce nadprůměrných podporách. Ty přitom nestimulují žádoucí restrukturalizaci českého zemědělství směrem k převodu chovu skotu do horských a podhorských oblastí. Nerozvíjí se ani trh bioproduktů z domácích surovin, tedy trh s výrobky s vyšší přidanou hodnotou, které by se měly stát jedním ze základů konkurenceschopnosti českého zemědělství v budoucnosti,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Nově stanovená sazba zohledňuje kompenzaci za toto agroenvironmentální opatření při současném průměrném zatížení trvalých travních porostů pastvou hospodářských zvířat na jednom hektaru. Původně navrhovaná sazba 2650 Kč/ha (89 eur/ha), odsouhlasená vloni v srpnu, vycházela z maximální úrovně koncentrace a kursu 29,784 koruny vůči euru. Při přepočtu sazby na koruny se bude každý rok vycházet ze směnného kursu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie. Pro letošní rok je tento kurs 27,525 koruny za euro.
Skutečnost, že ve struktuře ekologického zemědělství vysoce převažuje podíl trvalých travních porostů a poskytované podpory se neodrážejí na rozvoji trhu bioproduktů v ČR, kritizoval také Nejvyšší kontrolní úřad ve svém nálezu z roku 2005.
„Abychom přispěli k rozvoji trhu bioproduktů z českých surovin, více zvýhodníme v Programu rozvoje venkova investiční podpory zemědělcům a ostatním malým a středním podnikům na venkově při modernizaci a rekonstrukci například směrem k welfare zvířat a také při budování nebo rozšiřování zpracovatelských kapacit,“ doplnil Petr Gandalovič. Od nového přístupu k ekologickému zemědělství ministr očekává, že přispěje k lepší přípravě českých zemědělců na současné i očekávané podmínky zemědělské politiky a trhu. „Nezanedbatelný bude také vliv na zaměstnanost venkova, což je prioritou našeho Programu rozvoje venkova,“ zdůraznil ministr zemědělství.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021