Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe ČR 2. 2. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe ČR 2. 2. 2007

Vydáno: 2.2.2007
Tisk článku
Ministr Gandalovič bude informovat vládu o nouzovém stavu, jeho prodloužení nenavrhneZpráva tiskové mluvčí T. Králové
 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič bude na pondělním zasedání informovat vládu o průběhu nouzového stavu vyhlášeného na území pěti krajů a osmi okresů z důvodu krizové situace způsobené živelní pohromou v lesích na území ČR. Protože v tuto chvíli nejsou důvody pro jeho prodloužení, bude vládě navrženo ukončení nouzového stavu k pondělní půlnoci tak, jak bylo plánováno. Na ministerstvu zemědělství dnes naposledy zasedal krizový štáb.
 
Na dnešním posledním zasedání krizového štábu podali všichni zástupci resortů, které se na krizovém řízení podílí, souhrnnou informaci o průběhu nouzového stavu. „Na jejím základě mohu říci, že jsme nouzový stav zvládli a posloužil svému účelu. Zákaz vstupu do lesa především ochránil zdraví a životy lidí, když hrozilo další padání poškozených stromů. Zároveň jsme nastartovali práce na odstraňování kalamity, které nyní mohou rychle pokračovat,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič a dodal: „Škody způsobené v lesích orkánem jsou však velmi rozsáhlé a situaci nyní ještě dále komplikuje větrné počasí a mokrý sníh. Největší kus práce na vypořádání se s kalamitou je tedy ještě před námi. Ve spolupráci s ostatními resorty připravujeme přesný postup likvidace polomů a zároveň strategii obnovy postižených lesů.“
 
V celostátním měřítku se nyní pohybují odhady objemu padlého dříví v rozmezí 8 – 10 milionů kubíků. Ve vlastnictví státního podniku Lesy ČR je to asi 5 milionu kubíků, na území vojenských lesů zhruba 1 milion kubíků, v lesích soukromých vlastníků pak došlo ke škodám v objemu cca 3 miliony m3 a v lesích na území národních parků si větrná kalamita vyžádala 740 tisíc kubíků padlého dříví. „Vzhledem k rozsahu poškození lesů hrozí v budoucnu větší riziko vzniku lesních požárů. Proto na ministerstvu již teď připravujeme zadávací řízení na zajištění letecké hasičské služby ve vymezených částech České republiky pro roky 2007 a 2008,“ vysvětluje Petr Gandalovič.
 
Kvůli urychlené likvidaci škod a zabránění vzniku dalších v důsledku přemnožení kůrovce bylo rozhodnuto zadávat práce na zpracování kalamitního dřeva formou zjednodušených výběrových řízení. „Státní podnik Lesy ČR přitom vychází z příslušných opatření zákona o veřejných zakázkách umožňujících řešit krizové situace“, upřesnil ministr Petr Gandalovič. „Vše musí být rychlé, ale průhledné a právně nezpochybnitelné“, dodal ministr. Lesní ochranná služba bude i nadále monitorovat rozsah škod a předpovídat vývoj škůdců a v případě potřeby navrhne příslušná ochranná opatření. Upozorňuje přitom na to, že největší nebezpečí vzniku dalších škod je u drobných vlastníků, kteří nemají potřebnou těžební techniku.
 
Krizový štáb sestavený ze zástupců ministerstev zemědělství, životního prostředí, průmyslu a obchodu, dopravy a místního rozvoje, dále Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, státních podniků Lesy ČR Vojenské lesy a statky ČR se sešel za dobu trvání nouzového stavu celkem čtyřikrát. Kromě realizace opatření spočívající v zákazu vstupu do lesů a v urychleném odstraňování a zpracování polomů koordinoval krizový štáb i další úkoly jako spolupráci s krizovými štáby krajů a obcí, kvantifikaci škod a metodiku jejich hodnocení, či kompletní obnovení dodávek energií a zajištění dostatečné přepravní kapacity pro převozy dřeva.
 
Z důvodů četných dotazů týkající se podmínek nouzového stavu zřídilo ministerstvo zemědělství také bezplatnou telefonní linku 800 100 415. V průběhu nouzového stavu na ní pracovníci ministerstva zodpověděli desítky dotazů. Nejčastěji se volající ptali na to, zda v konkrétní lokalitě platí nouzový stav, zda mohou v tom kterém místě do lesa, jak je to s provozováním zimních sportů na sjezdovkách a běžeckých stopách, zda existuje metodika pro stanovení škod v lesích či zda budou dotace na likvidaci škod.
 
 
Táňa Králová, tisková mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021