Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe ČR 19. 4. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe ČR 19. 4. 2007

Vydáno: 19.4.2007
Tisk článku
Začíná přijímání žádostí o první dotace na letošní rokZpráva tiskové mluvčí T. Králové
Do úterý 15. května mohou zemědělci žádat o stěžejní dotace pro letošní rok. V těchto dnech dostávají od zemědělských agentur již částečně vyplněné formuláře, ve kterých se mohou najednou hlásit o několik typů plateb. Tou hlavní je jednotná platba na plochu, dále jde o příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech a platbu v rámci Natura 2000. V tzv. kombinované žádosti je dále možné se ucházet o oddělenou platbu za cukr a letos nově rovněž o podporu na pěstování energetických plodin.
 
„Na zemědělských agenturách jsou k dispozici příručky pro žadatele s přesnými podmínkami k jednotlivým platbám. Jak jsou již zemědělci zvyklí, pracovníci našich agentur jsou připraveni jim s vyplněním žádostí pomoci,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Pravidla pro poskytnutí jednotné platby na plochu, tzv. SAPS, jsou v letošním roce velmi obdobná jako v předchozích letech. Novinkou je, že tato základní přímá platba se týká také zemědělské půdy osázené rychle rostoucími dřevinami, a to za předpokladu, že byly k 30. červnu 2003 udržovány v dobrém zemědělském stavu a splní také podmínky pro podporu na pěstování energetických plodin. Dále se změnilo znění podmínek tzv. dobrého zemědělského a environmentálního stavu, včetně úpravy způsobu snížení nebo neposkytnutí platby vycházející z možného porušení těchto podmínek. Je nutné je plnit po celý příslušný kalendářní rok na veškeré zemědělské půdě, kterou má žadatel evidovanou.
Žádosti mohou zájemci podávat na místně příslušných zemědělských agenturách do 15. května. Pokud se opozdí, snižuje se celková platba o jedno procento za každý pracovní den prodlení. Pozdní podání je možné do 25 kalendářních dnů po stanoveném termínu.
Do 15. května běží také termín pro podávání žádostí o podporu z tzv. agroenvironmentálních opatření. Mezi ně patří ekologické zemědělství, integrovaná produkce ovoce, révy vinné a nově také zeleniny, ošetřování travních porostů, zatravňování půdy, pěstování meziplodin a biopásy.
O národní doplňkové platby k přímým platbám se žádosti budou přijímat v pozdějším termínu, pravděpodobně do 31. července letošního roku. Důvodem jsou nová pravidla Evropské komise pro poskytování těchto podpor. O přesných pravidlech pro vyplácení těchto podpor bude zemědělská veřejnost včas informována.
Prostřednictvím zjednodušených přímých plateb dostanou zemědělci na letošní rok přes deset  miliard korun. Dalších přibližně 2,7 miliardy korun půjde na hospodaření v méně příznivých oblastech. Na tzv. agroenvironmentální opatření má směřovat zhruba 4,2 miliardy korun. Pěstitelům cukrové řepy vyplatí stát za letošní rok necelých 700 milionů korun (nikoli tedy 6,9 mld Kč) jako kompenzační platbu za snížení ceny cukrovky.  Celková podpora energetických plodin bude záležet na zájmu žadatelů o novou dotaci. Podle odhadů by se mohlo vyplatit kolem 60 milionů korun.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021