Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 6. 6. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 6. 6. 2007

Vydáno: 6.6.2007
Tisk článku
Počet ekologických farem se opět výrazně zvýšilZpráva tiskové mluvčí T. Králové
I v letošním roce pokračuje trend z minulého roku, kdy výrazně přibývalo ekologických farem. Zatímco v roce 2005 ekologicky hospodařilo 829 podniků, vloni to bylo již 963 podniků a za prvních pět měsíců letošního roku se jejich počet zvýšil o dalších téměř 200 na celkových 1146 farem.
 
Významně – o 35 tisíc hektarů - se v letošním roce rozšířila ekologicky obhospodařovaná plocha, která ke konci května činila 315 581 hektarů. Její podíl na celkové výměře zemědělské plochy představuje 7,4 procenta oproti 6,6 procenta ke konci loňského roku. Většina ekologicky obhospodařovaných pozemků – 81,8 procenta - je zatravněných. Jejich výměra se zvýšila na téměř 260 tisíc hektarů. Podíl zatravněných pozemků na celkové ekologicky obdělávané ploše se však v porovnání s minulým rokem mírně snížil - o 0,7 procenta. Podíl orné půdy stoupl z loňských 8,3 na 9,7 procenta.
„Je určitě pozitivní, že se zvyšuje výměra orné půdy. Během letošního roku se rozrostla o více než 7000 hektarů a celkově již překročila 30 tisíc hektarů. Tento nárůst je plně v souladu s naším cílem podporovat produkci biopotravin,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Zájem o ekologické hospodaření podnítilo především zvýšení podpor od letošního roku z Programu rozvoje venkova. Vzrostly nejen dotace na obhospodařovanou plochu, ale ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin jsou výrazně zvýhodněni v investičních podporách, které mohou získat na základě projektů.
V letošním roce začalo podnikat dalších 26 výrobců biopotravin, jejich počet tak dosáhl 178. Výrazně se zvýšila také dostupnost biopotravin pro spotřebitele, jejichž nabídka už není pouze doménou velkých měst. Biopotraviny se začaly prodávat v diskontních prodejnách i v běžných prodejnách potravin v menších městech. Zvyšuje se také informovanost spotřebitelů o biopotravinách.
 
Podrobné statistické údaje ukazuje následující tabulka.
Ukazatel
31.12.2006
31.5.2007
Počet ekofarem
963
1 146
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)
281 535
315 581
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)
6,61
7,41
Výměra orné půdy (ha)
23 478,57
30 580
Výměra trvalých travních porostů (ha)
232 189,53
258 079
Výměra trvalých kultur -sady, vinice (ha)
1 195,61
1 590,58
Ostatní plochy (ha)
24 670,97
25 331,42
Počet výrobců biopotravin
152
178
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021