Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 3. 10. 2007

Vydáno: 3. 10. 2007
Autor: pospisilova

Ministr Gandalovič jednal se svým švédským protějškem Erlandssonem. Zpráva tiskového mluvčího P. Vorlíčka

Tématika lesnictví, zkušenosti se zaváděním biopaliv, reforma unijního vinařského sektoru a stav příprav na postupné předsednictví obou zemí Evropské unii – takové byly hlavní okruhy, o nichž jednal ministr zemědělství Petr Gandalovič se svým švédským protějškem, panem Eskilem Erlandssonem. Pracovní jednání vedl ministr Gandalovič také na půdě švédského parlamentu, se členy zemědělského výboru. Na dvoudenní oficiální návštěvu ministra doprovodil jeho 1. náměstek Ivo Hlaváč a náměstek pro úsek lesního a vodního hospodářství Karel Trůbl.

 

„V sektoru lesnictví existuje mezi naší republikou a Švédskem dlouholetá spolupráce, především ve formě vzdělávacích seminářů a výměnných pobytů odborníků našeho ministerstva zemědělství a Švédské lesnické agentury, což je vládní instituce odpovědná za efektivní využívání švédských lesů v souladu s legislativou a principy trvale udržitelného rozvoje, ale také za podporu ochrany přírody a zvyšování obecného povědomí o významu lesů, včetně jejich rekreační hodnoty,“ uvedl mj. ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Samozřejmě naše blížící se předsednictví EU, v němž nás Švédsko v druhém pololetí roku 2009 vystřídá, přináší celou řadu aktuálních témat k jednání, výměně zkušeností a vzájemnému sbližování stanovisek.“

 

V objemu obchodní výměny se zemědělskými a potravinářskými produkty od roku 2004 roste naše kladné saldo, téměř 30% se na něm podílí pivo.

 

Ve Švédsku zemědělství produkuje asi 1% HDP a zaměstnává 2% obyvatel. Převažují rodinné farmy. Více než polovina švédského území je pokryta lesy, pětinu tvoří jezera a vodní toky.

 

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe