Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe 27. 4. 2007

Vydáno: 30. 4. 2007
Autor: pospisilova

Předsedou dozorčí rady s. p. Lesy ČR se stal Pavel DrobilZpráva tiskové mluvčí T. Králové

Dozorčí rada státního podniku Lesy ČR si na dnešním jednání zvolila nového předsedu. Stal se jím Mgr. Pavel Drobil, který je náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. Dozorčí rada se dále zabývala předběžným návrhem zadávacích podmínek pro vypsání střednědobých tendrů na práce v lesích, který předložilo vedení státního podniku.
Členové rady především posuzovali, zda nové podmínky jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dozorčí rada konstatovala, že podmínky obsažené v dnes projednávaném návrhu uvedenému zákonu odpovídají. Vedení Lesů ČR navrhuje systém komplexní zakázky služeb na veškeré lesní práce, to znamená od výsadby stromků po kácení stromů a přiblížení na odvozní místo.
Kompletní zadávací dokumentaci projedná dozorčí rada Lesů ČR na svém příštím zasedání ve druhé polovině května.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe