Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe  2. 1. 2007 Zpráva tiskové mluvčí T. Králové do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe  2. 1. 2007 Zpráva tiskové mluvčí T. Králové

Vydáno: 2.1.2007
Tisk článku
Ministerstvo neoddaluje Program rozvoje venkova
 
Ministerstvo zemědělství rozhodlo o tom, že žádosti na agroenvironmentální opatření v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013 se budou přijímat letos na podzim. Nyní k vysvětlení, proč tak rozhodlo.
Teprve těsně před Vánoci Evropská unie oficiálně zveřejnila ve svém věstníku prováděcí předpis k Programu rozvoje venkova. Teprve od této doby běží šestiměsíční lhůta pro posuzování programu. Nelze vyloučit, že v programovém dokumentu na popud EU mohou nastat změny. Při technických konzultacích v říjnu a listopadu loňského roku zazněl ze strany EU dotaz, zda základní požadavky na zemědělce nejsou nastaveny příliš měkce. Další technické konzultace se týkaly dosud nejasných pravidel Evropské komise pro kontrolu naplňování těchto požadavků (cross compliance).
Je proto logické vyčkat na definitivní znění Programu rozvoje venkova a předejít tomu, že legislativa k agroenvironmentálním opatřením se bude během krátké doby několikrát novelizovat. Tak tomu bylo po spuštění Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP), kdy příslušné nařízení vlády se měnilo celkem pětkrát. Následky byly pro zemědělce velmi nepříjemné. Žadatel, který v dobré víře podal žádost, čelil změnám v pravidlech hry, požadavkům na upřesnění. Následovala odvolání a někdy trvalo i dva roky, než žadatel dostal peníze.
„Podobným komplikacím chceme zamezit, proto jsme po zvážení všech rizik rozhodli o podzimním termínu. Učinili jsme tak právě proto, že zemědělcům chceme dát jistotu, stabilitu a nikoli neustálé změny podmínek, dříve ze strany zemědělské veřejnosti právem kritizované,“ uvedla ministryně zemědělství Milena Vicenová.
Jak to tedy bude v letošním roce s podporami na agroenvi opatření?
Současné pětileté závazky, uzavírané v letech 2004 a 2005, pokračují a překlopí se na nové podmínky letos na podzim, kdy se také budou přijímat žádosti o zařazení do programu. Nelze tvrdit, že zemědělci přijdou o peníze. Jde o to, že se o rok odsune výplata vyšších sazeb. O peníze, které má Česká republika na sedmileté období přidělené, nepřijde.
Výhrady k termínu přijímání žádostí o podporu na agroenvironmentální opatření mohou mít jedině ti, kteří do programu chtějí vstoupit poprvé a nemohli se přihlásit v loňském roce. O tom však rozhodlo předchozí vedení ministerstva, které podcenilo proceduru schvalování strategického dokumentu Evropskou unií. „Bylo by nyní ze strany MZe nezodpovědné, aby umožnilo zájemcům hlásit se k dodržování pětiletých závazků v době, kdy nejsou definitivní pravidla. Proto podzim 2007 lze tady chápat jako nejbližší možný a opravdu solidní termín,“ dodala ministryně Vicenová.
Je nutné zdůraznit, že rozhodnutí o podzimním příjmu žádostí se týká pouze části osy II – agroenvironmentálních opatření. Dávat rovnítko mezi agroenvi tituly a celý Program rozvoje venkova, jak tomu je v prohlášení některých profesních organizací, je velké nepochopení. U ostatních opatření, kde budou již pravidla hry jasná, ministerstvo vyhlásí příjem žádostí v jarním termínu.
  
Táňa Králová,  tisková mluvčí MZe
 
 
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021