Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tisková zpráva MZe 14. 5. 2007 do kategorie

TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Tisková zpráva MZe 14. 5. 2007

Vydáno: 14.5.2007
Tisk článku
Zajistit vodu v době sucha i ochránit před povodněmiZpráva tiskové mluvčí T. Králové
Vláda tuto středu projedná Plán hlavních povodí České republiky. Jde o koncepci vodohospodářské politiky pro období 2007 – 2012 s výhledem až do druhé poloviny 21. století. Plán vytváří základ pro udržitelnost vodních zdrojů a jejich využívání v naší republice. Vymezuje komplexní opatření k ochraně před povodněmi i k prevenci v případě sucha. Po schválení strategického dokumentu vládou bude dopracován seznam hájených lokalit vhodných pro akumulaci vod.
 
„V Plánu hlavních povodí jsou definovány zásady, podle kterých se chceme v jednotlivých povodích chovat. Z těchto zásad se bude vycházet při posuzování jednotlivých zamýšlených vodních děl. Ta, co nevyhoví, nebudou takzvaně územně hájena. V opačném případě se budou lokality chránit pro případnou výstavbu přehrady v dlouhodobější budoucnosti,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.Jak dodal, vodní díla k zadržení životně důležité vody by se měla stavět, až se přiblíží její aktuální nedostatek v důsledku vlivu klimatických změn. „Jsem přesvědčen, že do budoucna bude nutné na domácích vodních tocích postavit další přehrady,“ řekl ministr. Zároveň zdůraznil, že předně je zapotřebí zlepšit hospodaření s vodou v krajině.
 
Plán hlavních povodí ČR vymezuje a vzájemně harmonizuje veřejné zájmy se zohledněním sociálních, ekologických a ekonomických souvislostí v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí, ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod a v oblasti trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami (zásobování vodou, odkanalizování).
 
Pro ochranu před povodněmi je uplatněn komplexní systémový přístup s vymezením nadregionálních opatření, která obsahují technické i přírodě blízké prvky. „Do Plánu hlavních povodí ČR byly již promítnuty principy připravované směrnice Evropské unie o zvládání povodňových rizik,“ konstatoval ministr Gandalovič.
 
Na zpracování Plánu hlavních povodí ČR se podílela nejen všechna ministerstva v rámci sdílených kompetencí v oblasti vody, tedy zemědělství, životního prostředí, dopravy, zdravotnictví, obrany, ale rovněž ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady a magistrát hlavního města Prahy. Příprava dokumentu začala již v roce 2005 a ve dvou kolech byl projednán s veřejností (květen až červen 2006 a říjen až listopad 2006), včetně posouzení strategických vlivů na životní prostředí (tzv. SEA).
 
Předložený Plán hlavních povodí ČR nezahrnuje seznam lokalit určených k hájení pro případnou budoucí akumulaci povrchových vod. Tato problematika, která je jedním ze stěžejních opatření pro případ omezení nepříznivých dopadů klimatické změny podle současných scénářů, bude dopracována detailním návrhem potřeb vodních zdrojů a socio-ekonomickou analýzou tak, aby v průběhu dvou let bylo možné zajistit výhled potenciálních vodních zdrojů v rámci tzv. předběžné opatrnosti. „Rozkolísanost počasí s výskytem povodní i sucha zřetelně potvrzuje, jak důležitá je dostupnost vody a ochrana před jejími negativními účinky,“ uzavřel ministr Gandalovič.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021