Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ČR 26. 4. 2004

Vydáno: 27. 5. 2004
Autor:

Oznámení zemědělské veřejnosti o změně položek sledovaných zásob Zpráva tiskového mluvčího Martina Severy

printing

X historie / konec X obsah / začátek

text / začátek

dělící čára / začátek dělící čára / konec

Evropská komise změnila požadavky na nové členské státy ohledně sledování zásob stanovených komodit, které souvisí se vstupem nových zemí do EU a s obavou ze vzniku nadlimitních zásob ze spekulativních důvodů. V případě ČR jsou k 21. dubnu nově zařazeny položky – mražené hovězí maso bez kosti a konzervované mandarinky. Naopak vyřazena je pro ČR  položka – margariny.

Podle novely zákona o potravinách č. 94/2004 Sb. je každý podnikatel povinen ohlásit v místě příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce zásoby potravin nebo zemědělských výrobků zjištěné k 1. květnu 2004. Seznam výrobků a rozsah zásob, na které se ohlašovací povinnost vztahuje stanovuje vyhláška č. 212/2004 Sb., je k dispozice na webových stránkách MZe (www.mze.cz).

Seznam výrobků i s ohlašovacími limity bude aktualizován novelou této vyhlášky – jsou zde nově zařazeny položky:

  • mražené hovězí maso bez kosti (KN 0202 3010 a 0202 3050 – zásoby se u obou položek ohlašují od limitu 20 tun )
  • konzervované mandarinky (KN 2008 3055 – ohlašovací povinnost od limitu 15 tun a KN 2008 3075 – ohlašovací povinnost od 10 tun).

Vyřazena je položka – margariny (KN 1517).

Nově vydané nařízení (č. 735/2004) je v souladu s platným Nařízením Komise (č. 1972/2003), která může do seznamu položek výrobky přidat nebo je naopak vyškrtnout. Upozorňujeme, že změny v nařízení, související s přidáváním či odebíráním některých položek, je možné očekávat i po vstupu kandidátských zemí do EU na základě monitoringu makroekonomické situace na jednotném trhu EU. 

Martin Severa    
tiskový mluvčí MZe