Bezpečnost potravin

The Pesticide Manual

Vydáno: 22. 4. 2004
Autor:

The Pesticide Manual, edit C. D. S. Tomlin.- 12 . vyd., Farnham : British Crop Protection Council, 2000. - 1250 s., ISBN 1-901396-12-6 Publikace je pro čtenáře Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90784

Dvanácté aktualizované vydání příručky o pesticidech navazuje na třicetiletou tradici komplexního a soustavného sběru informací a vydávání těchto užitečných referenčních příruček. Publikace poskytuje informace o více než 812 aktivních látkách s pestidicním účinkem, které zahrnují následující skupiny: fungicidy, insekticidy, akaricidy, regulátory růstu, repelenty, rodenticidy, sloučeniny podávané zvířatům pro kontrolu ektoparazitů aj. Informace o jednotlivých látkách jsou publikovány ve formě záznamů, které jsou strukturovány následujícím způsobem:

  • nomenklatura a struktura
  • detailní indexy
  • fyzikální a chemické vlastnosti
  • výrobci
  • využití
  • princip působení
  • analytická metoda
  • toxicita
  • vliv na životní prostředí

V publikaci je uveden ve formě zkráceného záznamu také seznam dalších 600 látek, o kterých se předpokládá, že se již nevyrábějí nebo neprodávají jako prostředky pro ochranu plodin. Je uveden také latinsko-anglický a anglicko-latinský slovníček názvů druhů rostlin a živočichů, seznam firem z oboru (včetně kontaktní adresy a domovské sránky) a seznam příslušných registračních čísel Chemical Abstracts Service.
Publikace představuje velice užitečnou příručku pro výrobce, vědecké pracovníky, zákonodárce, dozorové orgány a orgány státní správy, novináře, soukromé osoby, ekology, odborníky na ochranu zemědělské produkce, manažery pro rostlinnou výrobu, producenty ovoce a zeleniny, výrobce a zpracovatele potravin a pracovníky marketingu. V komplexním systému zajišťování bezpečnosti potravin v celém potravinovém řetězci „od farmy po vidličku“ publikace poskytuje cenné informace především pro pracovníky odpovědné za vstupy do potravinového řetězce.
Informace o publikaci poskytuje vydavatel zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.